Za aktuálnost obsahu stránek /rubrik:

personália odpovídají jednotliví odborní a vědečtí pracovníci

struktura, kontakt, knihovna, bibliografie, archivy, památková péče, odborná oddělení odpovídají vedoucí nebo jimi pověření pracovníci jednotlivých sekcí ARUP,

publikace odpovídají redaktoři jednotlivých publikací, nebo pracovníci knihovny.

redakce www.arup.cas.cz