Archeologický ústav vyhlašuje výsledky 10. ročníku o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 10. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie
Zobrazit

Dne 24. března 2017 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 9. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa. Celkem bylo předloženo 32 prací, z nichž bylo 12 bakalářských, 12 magisterských, 7 doktorských a 1 monografie.

Slavnostní předání vítězům 1. – 3. místa v obou kategoriích se uskuteční: 10. května 2017 v 11:00 v knihovně Archeologického Ústavu v Praze. Zobrazit

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 9. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie.

Soutěž je určena mladým autorům. Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor (autorský kolektiv) nebo jakýkoli jiný odborný navrhovatel. Pokud práci nepřihlásí sám autor (autorský kolektiv), vyžádá si ředitel ústavu jeho souhlas s účastí v soutěži. Zobrazit

Dne 11. března 2014 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 8. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa.

Celkem bylo předloženo 38 prací, z nichž bylo 5 bakalářských, 23 magisterských, 9 doktorských a 1 rukopis monografie Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit