• 19. 3. 2015, 22:50:39, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    V úterý 24.3. ve 14:30 proběhne v místnosti č. 13 (vchod z malého dvorečku) seminář věnovaný eneolitu a časné době bronzové v Arménii. Vstupní přednášku prosloví dr. Diana Zardaryan (https://sci.academia.edu/DianaZardaryan). Zobrazit


  • 19. 3. 2015, 20:09:47, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. Karla Nováčka (Katedra archeologie ZČU Plzeň) na téma Středověká městská krajina severovýchodní Mezopotámie. Nedestruktivní archeologický průzkum „kolébky urbanismu“. Kontext výzkumného projektu a jeho první výsledky. Přednáška se uskuteční ve středu 8. 4. 2015 od 15:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i, Letenská 4. Zobrazit


  •