• 23. 9. 2017, 10:33:53, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Mileny Bravermanové „Sbírka archeologického textilu na Pražském hradě„.

    Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4. Zobrazit


  • 27. 4. 2017, 12:33:32, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace. Zobrazit


  •