• 5. 12. 2017, 14:29:30, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Adély Pokorné: Imigrace nepůvodních druhů rostlin a změny prostředí v okolí lidských sídel od neolitu do raného středověku.

  Přednáška se uskuteční v knihovně Archeologického ústavu v úterý 12. prosince 2017 od 14:00. Zobrazit


 • 11. 11. 2017, 22:29:19, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku: Iris Nießen, M.A. (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – Between the river and the city – Medieval urbanisation in Eastern Regensburg.

  Přednáška se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 od 14.00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4, 118 01 Praha 1. Zobrazit


 • 27. 4. 2017, 12:33:32, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

  Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace. Zobrazit


 •