• 27. 11. 2008, 21:47:50, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Je archeologie v České republice schopna naplnit požadavky nového zákona o památkovém fondu. Zobrazit


 • 27. 11. 2008, 21:44:56, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Projekt, který bude představen na tiskové konferenci, naznačuje, že dostát požadavkům nového zákona o památkovém fondu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve výsledcích projektu se odrážejí i důvody tohoto pesimistického závěru, které nás vedou k ještě větším obavám o naše archelogické kulturní dědictví, než jsme doposud prezentovali. Zobrazit


 • 3. 8. 2008, 21:41:03, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Na začátku května MK ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu. Od roku 1989 je to již třetí návrh památkové legislativy a je to poprvé, kdy MK ČR vyzvalo k veřejné diskusi. ARÚ AV ČR, Praha, který se k návrhu vyjadřoval již v době jeho přípravy a své závěrečné připomínky podal prostřednictvím Akademie věd ČR, shledává současnou situaci za tak závažnou, že se rozhodl přispět do veřejné diskuse svoláním tiskové konference. Zobrazit


 • 27. 6. 2008, 21:39:03, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu a Akademie věd ČR již oficiálně odeslala svoje připomínky. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. nicméně považuje stávající situaci v archeologické památkové péči a možné negativní dopady připravované památkové legislativy na archeologické kulturní dědictví za alarmující. Zobrazit


 • 19. 6. 2008, 21:23:06, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Stolová hora Vladař přitahovala pozornost již za dob Václava Hájka z Libočan, v jehož kronice je zmíněna. Později se k Vladaři opakovaně vraceli topografové, učenci a první archeologové. V polovině 19. století již bylo známo, že se jedná o významné pravěké hradiště, na konci 19. století byl poprvé popsán průběh opevnění. Zobrazit


 • 19. 3. 2008, 10:09:16, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Na základě zavádějící reportáže odvysílané na ČT 1 proběhla, především v západočeských denících, mediální kampaň, která skandalizuje archeologický výzkum a průzkum hradiště Vladař. Jedná se přitom o mimořádně významnou lokalitu, jejíž výzkum v posledních letech, prováděný za pomoci nejmodernějších metod, přináší převratné výsledky. Zobrazit


 • 10. 1. 2008, 20:20:19, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Ve dnech 3. a 4. ledna 2008 přinesl tisk informaci o objevení pozůstalosti s několika tisíci archeologických předmětů, které byly Úřadem pro zastupování státu předány k vyhodnocení Archeologickému ústavu AVČR, Praha, v. v. i. Zveřejněné informace byly nepřesné a zavádějící, skutečná hodnota sbírky je nevyčíslitelná, byť je její hodnota snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti. Zobrazit


 • 1. 1. 2008, 08:02:11, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Nelegální sbírka archeologických předmětů přešla v pozůstalosti do majetku státu. Na podzim loňské roku se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátil prostřednictvím Ministerstva kultury na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve věci pozůstalosti po tragicky zemřelém muži. Zobrazit


 •