• 14. 12. 2010, 19:09:42, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Obydlí neandertálce, největší pěstní klín ve střední Evropě a více než 500 kamenných artefaktů, z nichž nejstarší byly vyrobeny před 750 000 lety. To je jen malá ukázka toho, co návštěvníkům nabízí multimediální výstava Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, která je od 5. října 2010 do 3. dubna 2011 k vidění v prostorách Oblastního muzea v Mostě.  Výstavu mapující nejstarší dějiny lidského rodu v Čechách společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, Česká společnost archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, p.o. a Prospecto, v.o.s. Slavnostně ji otevřel Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. Zobrazit


 • 12. 10. 2010, 13:56:06, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Česká věda se může pyšnit řadou skvělých světově uznávaných odborníků. Doc. PhDr. Jan Fridrich, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a zakladatel moderní české paleolitické školy, k nim nepochybně patřil. Jeho celoživotní nasazení pro bádání v oblasti starší době kamenné se snaží mapovat multimediální výstava, kterou společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, Česká společnost archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, p.o. a Prospecto, v.o.s. Zobrazit


 • 23. 9. 2010, 14:59:10, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Žabonosy: Dnes bude návštěvnou pražského arcibiskupa Dominika Duky OP a požehnáním nového zvonu dokončena rozsáhlá rekonstrukce kostela sv. Václava v Žabonosech, která probíhala v letech 2009 a 2010. Po celou dobu zde Archeologický ústav v Praze prováděl záchranný archeologický výzkum jak interiéru kostela, tak v jeho bezprostředním okolí. Přesto, že by se mohlo zdát, že ve Středních Čechách jsou středověké památky velmi dobře prozkoumány, výzkum přinesl mnohá překvapení a velmi významné objevy. Výzkum se po více než sedmdesáti letech vrátil do interiéru kostela a poprvé měl možnost prozkoumat pohřebiště v jeho okolí. Zobrazit


 • 25. 8. 2010, 13:42:31, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha – Pražský hrad: Od května letošního roku je v rámci kompletní rekonstrukce zkoumána Zlatá ulička na Pražském hradě. Jedná se o první archeologický výzkum tohoto hradního areálu. Z historického hlediska se dnešní ulička až do přelomu 15. a 16. století nacházela mimo opevněnou plochu, přesto jsou nálezy bohaté a významně přispívají k poznání dějin této významné lokality. Výzkum provádí Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Praze v rámci projektu rekonstrukce Zlaté uličky, investorem celé stavby je Správa Pražského hradu.

  Zobrazit


 • 6. 5. 2010, 13:37:00, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou Univerzitou na přírodovědném a archeologicko-historickém výzkumu přírodně i kulturně unikátní oblasti Dokeska. V rámci tohoto projektu byly na dně vypuštěného Břehyňského rybníka objeveny plochy pokryté zdaleka nápadnými kořenovými soustavami a spodními částmi kmenů stromů. Jedná se o pozůstatky pralesa datované do 14. století. Zobrazit


 • 26. 2. 2010, 13:13:40, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Pražský hrad: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prováděl od ledna záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století. Zobrazit


 • 12. 12. 2009, 16:38:41, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  V letošním roce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. slavil své devadesáté narozeniny. V průběhu roku představil veřejnosti největší kompendium nejstarších dějin našeho regionu – osmidílnou publikaci „Archeologie pravěkých Čech“, uspořádal přednáškový cyklus pro veřejnost, veřejnou prezentaci pracoviště a hlavně, spolupracoval na dokumentárním filmu „Současnost minulosti“, který vytvořilo Studio KF a Česká televize za přispění Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Zobrazit


 •