• 3. 12. 2009, 19:09:33, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologický ústav byl na podzim v r. 1919 založen jako Státní archeologický ústav, spadající pod Ministerstvo školství a národního vzdělávání. Od roku 1953 byl součástí Česloslovenské akademie věd, od r. 1992 pak Akademie věd České republiky. Zobrazit


 • 26. 11. 2009, 16:32:45, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Mělník: Od roku 2008 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Výzkum vede Petr Meduna z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník zastoupeným archeoložkou Alenou Veselou, na zpracování se podílí Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Počátky pěstování révy a místního vinařství se pochopitelně staly důležitými otázkami a jejich alespoň dílčí zodpovězení jakýmsi „tajným snem“ výzkumu v tradičním vinařském městě. Zobrazit


 • 1. 10. 2009, 16:24:38, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Kolín: Od dubna 2008 prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. svůj zatím největší záchranný archeologický výzkum při výstavbě obchvatu kolem Kolína. Několikrát bylo referováno o unikátními nálezech, které v této chvíli procházejí zpracováním a postupně budou představeny odborné i široké veřejnosti. Zobrazit


 • 22. 9. 2009, 16:19:10, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. systematicky a dlouhodobě sleduje oblast Hradčan a Pražského hradu. K nejvýznamnějším výzkumům v této části Prahy patří výzkum ve Schwarzenberském paláci, který probíhal v souvislosti s generální rekonstrukcí celého objektu v letech 2003-2004. Práce se tehdy dotkly jak interiérů, tak nádvoří a jižní terasy paláce nad Nerudovou ulicí. Nejstarší osídlení v této části Hradčan můžeme datovat do 12. století, výzkum dále odkryl fragmenty gotických a raně novověkých domů, jejichž zánik bezprostředně souvisí s rozsáhlým požárem v Pražského hradu a Hradčan v roce 1541. Nálezy hmotné kultury, jejichž naprostou většinu tvoří předměty každodenní potřeby, dokládají vysokou úroveň života pražských měšťanů vrcholného středověku. Zobrazit


 • 5. 9. 2009, 16:11:28, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Hradčany: Archeologický výzkum na Hradčanské náměstí v Praze, vedený pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i., objevil torzo románského domu. Jedná se o druhý nález takové stavby v rámci západního předpolí Pražského hradu, které později dalo vzniknout městu Hradčany. Výzkum, který probíhá od ledna tohoto roku, je prováděn v souvislosti s generální rekonstrukcí Salmovského paláce na další z expozičních objektů Národní galerie, která je i investorem celé akce. Záchranné práce začaly v suterénu stavby a pokračují zejména výkopy při základech paláce Salmovského a sousedního Schwarzenberského z důvodu jejich hydroizolace. Zobrazit


 • 14. 8. 2009, 16:06:11, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Mělník: Od sklonku roku 2008 do roku 2010 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Relativně drobnější akcí téhož investora je výstavba komunikace pod mělnickým návrším v místní části Pšovka. Výzkum vede Petr Meduna z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník zastoupeným archeoložkou Alenou Veselou, na zpracování se podílí Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zobrazit


 • 10. 8. 2009, 15:58:19, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Čelákovice: Rytí do kůry živých stromů, k velké potěše lesníků a zahradníků, přestává být populární. Díla vzniklá pomocí spreje jsou, k malé radosti majitelů domů a dopravních podniků, lépe vidět a dají méně práce. Na otázku, kdy vlastně rytí značek do stromů začalo, či spíše, kdy už zaručeně existovalo, máme odnedávna překvapivou odpověď. Tou je nález asi 10 cm velké hvězdice, vyryté do kmene dubu, který stával poblíž toku středního Labe mezi lety 600-800 našeho letopočtu. Zobrazit


 • 6. 8. 2009, 15:49:35, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Pardubice/Praha: Archeologové Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pokračují v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domků v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice jsou známy jako polykulturní lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech. Zobrazit


 • 5. 8. 2009, 15:43:34, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha: Pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Petr Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký, právě publikovali výsledky svého jednoletého projektu, který se zabýval interpretací kruhových útvarů z období mladšího neolitu, které jsou často spojovány s náboženskou, vojenskou nebo astronomickou funkcí. Nově byly v loňském roce objeveny tři takové rondely záchranným výzkumem vedeným archeology z Archeologického ústavu v Praze při stavbě obchvatu kolem Kolína. Autoři projektu nabízejí další možnou interpretaci takových staveb, jako míst pro provozování her. Důležitý je fakt, že provozování her je ve starých kulturách spjato s rituály. Zobrazit


 • 30. 7. 2009, 16:00:00, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Projekt založený na mezinárodní spolupráci (Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Musée Cantonal d´Archéologie et d´Histoire Lausanne, Švýcarsko) je zaměřen na odborné zajištění a konzervaci unikátních dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l., které byly na předhradí hradiště Vladař poškozeny vyhloubením novodobé nádrže. Dokumentace dřevěných architektonických prvků a přesné zmapování celkového rozsahu unikátního stavebního díla umožní také stanovit ochranný režim ohroženého areálu z hlediska památkové péče. Mezioborový výzkum výjimečné lokality vychází z kombinace archeologických i paleoenvironmentálních pramenů, jejichž publikace přinese z mnoha hledisek jedinečné informace. Zobrazit


 • 27. 7. 2009, 15:20:24, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Třeboň: Chystalo se pokračování výzkumu, jaký nemá v dějinách české archeologie obdoby. Právě v těchto dnech mělo dojít k zahájení a čekala se účast řady předních odborníků od nás i ze zahraničí. Deštivé počasí však letošní plány nadobro překazilo a posunulo tak celou akci nejméně o další rok. Inkriminované místo leží v beztak podmáčeném terénu u obce Ponědrážka na Třeboňsku. Zobrazit


 • 23. 6. 2009, 14:29:59, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Mělník: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. provádí od roku 1999 archeologický výzkum ve vlíněveské pískovně (okr. Mělník). Prozkoumáno bylo desítky hektarů sídlišť a pohřebišť od počátků eneolitu (tedy od 3. tisíciletí před n.l.) po dobu stěhování národů (do konce 5. století n.l.). V letošním roce dostala veřejnost příležitost výsledky tohoto dlouhodobého a náročného výzkumu spatřit v Národním muzeu v Praze. Zobrazit


 • 22. 6. 2009, 14:20:39, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Stará Boleslav: Probíhající rekonstrukce mostů přes Labe mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem, v trase jedné z nejvýznamnějších tradičních historických cest směřujících z metropole českého státu přes někdejší přemyslovský hrad ve Staré Boleslavi dále k severovýchodu, působí starosti nejen místním obyvatelům. Souběžný archeologický výzkum prováděný společností ARCHEOCENTRUM Institut pro archeologii památkovou péči středních Čech o.p.s. potvrdil, že archeologické bohatství, kterým disponuje tato významná lokalita, přesahuje dnešní hranice osídlené plochy. Zobrazit


 • 19. 5. 2009, 14:17:04, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha: Průzkum v souvislosti s opravami Karlova mostu v Praze přináší nové poznatky. Vedle památkářů a archeologů se na něm spolu s potápěči podílí i další odborníci, mezi nimi i archeobotanik Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. Zobrazit


 • 9. 4. 2009, 14:10:04, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha. Povodněmi zničené restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. byly, jako poslední po povodni rekonstruovaná část tohoto akademického pracoviště, otevřeny. Prostorové i bezpečnostní důvody přiměly přesunout laboratoř pro konzervování kovových nálezů mimo budovu ústavu na pražské Malé Straně do areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. v Praze 8. Rekonstrukce a nové vybavení si vyžádaly cca 1,4 mil. Kč a 5 měsíců, po které byl provoz laboratoře pozastaven. Zobrazit


 • 11. 3. 2009, 14:04:02, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha – Pražský hrad: Ve Vladislavské sále na Pražském hradě probíhá od konce listopadu rekonstrukce podlahy. Až do konce února byly veškeré práce sledovány pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. Kvůli stavebním pracím bylo třeba odstranit části klenebních zásypů. Krom nových poznatků ze stavebních dějin Starého paláce přinesl výzkum i překvapivé množství artefaktů svědčících o bohatém společenském životě, který se v sále v období raného novověku odehrával. Zobrazit


 • 25. 2. 2009, 13:58:24, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Pardubice/Praha: Archeologové Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea v Chrudimi a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pokračovali v roce 2008 v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domů v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice byly známy jako polykulturní archeologická lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech. Proto byl podán MK ČR návrh na prohlášení této archeologické lokality kulturní památkou ČR, což se také stalo. Na počátku února 2009 byla památková ochrana k lítosti archeologů zrušena. Zobrazit


 • 12. 2. 2009, 19:17:50, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Rozhlasové pořady věnované publikaci Archeologie pravěkých Čech, kterou vytvořili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., se budou vysílat na šesti stanicích Českého rozhlasu – Regina, Region-střední Čechy, České Budějovice, Sever, Pardubice a Leonardo – vždy od soboty do pondělí, poslední repríza je následující pátek. Přesný rozpis vysílání je na webu pořadu Planetárium. Zobrazit


 • 16. 1. 2009, 13:52:35, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha – Dejvice. Od října 2008 mají pracovníci Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i ve spolupráci s archeology firmy Archaia jedinečnou možnost nahlédnout do nejstarších dějin Prahy v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka. V těchto měsících se pracuje v oblasti mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Podmínky pro práci archeologů jsou tentokrát mimořádně náročné. Zobrazit


 •