• 10. 10. 2008, 20:14:09, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Kolín. Od dubna letošního roku probíhá záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 kolem Kolína vedený Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i. Vede podél západního a jihozápadního okraje města. Letošní sezona se chýlí k závěru a výzkum přinesl velmi významné objevy. Zobrazit


 • 5. 9. 2008, 20:09:20, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze – na Černém Mostě. Zobrazit


 • 15. 7. 2008, 20:05:59, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Od roku 1996 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v pískovně v Tišicích u Mělníka, v současné době pod vedením Patricka Fostera a Martina Kuny. Podrobnější informace přinesla tisková zpráva Archeologického ústavu v listopadu loňského roku. V roce 2007-2008 pokračovaly terénní práce na další ploše zasažené pískovnou a pokročilo i zpracování některých nálezových souborů, které pocházejí z období od mladší doby kamenné (neolitu, 6. tis. př. Kr.) po raný středověk (tzv. starší doba hradištní, 8. stol. po Kr.). Zobrazit


 • 14. 7. 2008, 20:04:37, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  V měsíci květnu letošního roku byl časopis Památky archeologické po ukončení několikaletého evaluačního procesu zařazen jako 51. archeologické periodikum na světě do databáze Web of Science (Arts Humanities Citation Index®) společnosti Thomson Reuters. Zobrazit


 • 10. 6. 2008, 19:58:28, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Dne 12.6. 2008 v 16:00 bude v Arkádách Starého paláce na Pražském hradě zahájena putovní výstava „Zrození evropské archeologie“. Výstava je jedním v výstupu projektu AREA – Evropské archeologické archivy, který byl zpracováván v rámci Culture 2000 na 12 archeologických pracovištích v 9 evropských zemích. Výstava přibližuje historii evropské archeologie, její instituce, její postavení v různých dobách a režimech a její hlavní témata. Zobrazit


 • 5. 6. 2008, 19:50:59, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Slaný: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. provádí záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci. Při stavbě rodinných domků objevili stavební dělníci lidské kosti. Následný záchranný archeologický výzkum odkryl vedle dalších šesti kostrových hrobů z přelomu 9. a 10. století také stopy pravěkého osídlení. Zobrazit


 • 24. 4. 2008, 19:42:24, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Brandýs nad Labem: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. právě dokončil záchranný archeologický výzkum v Brandýse nad Labem – Vrábí. Prokopána byla plocha komunikací a přípojek inženýrských sítí budoucí kolonie rodinných domků. Archeologové prozkoumali a zdokumentovali na padesát pravěkých objektů převážně z období neolitu a mladší a pozdní doby bronzové. Zobrazit


 • 17. 4. 2008, 19:18:59, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha/Pražský hrad: Minulý týden se naplno rozvinul záchranný archeologický výzkum provázející komplexní rekonstrukci Jiřské ulice a Zlaté uličky na Pražském hradě, spojenou s výměnou a rekonstrukcí všech inženýrských sítí a novou výdlažbou. Záchranný archeologický výzkum se dotkne ploch, na nichž dosud neprobíhal vůbec (Zlatá ulička) nebo jen ve velmi omezené míře (Jiřská ulice). Zobrazit


 • 10. 4. 2008, 19:16:19, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha – Kolín: Stavba silničního obchvatu kolem Kolína prochází starým sídelním územím. V současné době Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. začal s předstihovým archeologickým výzkumem, na který by měla v druhé polovině roku navázat stavba silnice. Zobrazit


 • 14. 2. 2008, 18:41:48, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha: Dvě velmi významné knihy právě vyšly péčí Archeologického ústavu v Praze. První završuje dlouholetý výzkum germánského a slovanského sídliště v Březně u Loun. Druhá, Německo-česká archeologická terminologie, je vynikající, dlouho očekávanou, slovníkovou pomůckou pro odbornou i laickou veřejnost. Zobrazit


 • 7. 2. 2008, 19:05:04, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha Běchovice – V lednu letošního roku zahájil Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. výzkum na místě pravěkého sídliště a raně středověkého rozsáhlého, příkopem opevněného dvorce. Jedná se o unikátní nález, v Čechách jsou z raného středověku známy tři takové případy, z Prahy ani jeden. Bohužel nesprávným postupem investora byla přibližně polovina archeologických terénů odtěžena ještě před příchodem archeologů. Zobrazit


 • 17. 1. 2008, 18:54:08, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Brandýs nad Labem/Praha. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů. Zobrazit


 •