• 19. 12. 2007, 23:07:19, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na představení nové knihy vydané ve spolupráci s University of Exeter, které se koná ve středu 19.12.2007 ve 14.00 v prostorách knihovny Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (Letenská 4, Praha 1). Zobrazit


 • 29. 11. 2007, 23:03:32, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Praha – Hradčany. Na Novém světě pokračuje rozsáhlý archeologický výzkum Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. v domě U Zlatého žaludu. Nově byly objeveny fragmenty počátků hradčanské zástavby v raném novověku. Zobrazit


 • 24. 11. 2007, 23:01:35, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. vydává novou publikaci autorů A. Hardinga, R. Šumberové, CH. Knüsela a A. Outrama o výzkumu ve středočeské Velimi. Zobrazit


 • 15. 11. 2007, 22:56:55, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Od roku 1996 v pískovně v Tišicích, která patří společnosti Pikaso, pracují archeologové. Archeologický výzkum zde provádí Archeologický ústav Praha, AV ČR, v. v. i. v současné době pod vedením Martina Kuny a Patricka Fostera. Během let se výzkum posunul po labské terase v pásu 100-200 metrů od Červeného mlýna až k bývalé kafilérii, tj. v celkové délce bezmála 1 km. Zobrazit


 • 7. 11. 2007, 22:52:25, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologický ústav Praha v.v.i. provádí od srpna 2007 rozsáhlý archeologický výzkum v ulici Na Novém světě na Hradčanech. Na ploše 120m2 byly objeveny základy původní zástavby a množství artefaktů ilustrujících život obyvatel Nového světa v 16.-18. století. Zobrazit


 • 22. 10. 2007, 22:45:24, napsal(a) Jana Maříková-Kubková

  Archeologové v místě budoucího Obytného parku centrum Kbely prozkoumali unikátní polykulturní naleziště. Našli pozůstatky osídlení od doby eneolitu (cca 3. tisíciletí př. Kr.) až do novověku. Zobrazit


 •