Sazebník úhrad za poskytování informací: DOC, PDF

Náklady na poštovné a poplatky za telefonní hovory se hradí podle platných tarifů České pošty a.s. a Telefoniky O2 a.s.

Bankovní spojení pro úhradu nákladů:
Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
č.ú.: 700700702/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ04 0800 0000 0007 0070 0702