Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v položkách č. 4.1., 4.4. 4.5. a 4.7. Písemnou nebo ústní žádost lze rovněž podat v úředních hodinách uvedených v položce č. 4.3. na kontaktním místě uvedeném v položce č. 4.2.

O žádosti o informace rozhoduje ředitel.

Formulář: (PDF), (DOC)