Hmotné, tj. finanční a jiné dary (kromě knižních) obdržel Archeologický ústav AV ČR v Praze od následujících osob a institucí (stav k 6.1.2004), jimž za to náleží naše poděkování

 

1. Deborah Sweeney, Department of Archaeology and New Eastern Cultures, Tel Aviv University, Israel
2. Arbeo-Gesselschaft, Munich, Germany
3. Reissmuseum Mannheim, Germany
4. A. Verpoorte, Leiden, The Netherlands
5. R.V.N. Ahlstrom, N.J. Parez, Tucson, USA
6. GIRSA Atelier pro rekonstrukci staveb, Praha, Czech Republic
7. University of Delaware, Department of Anthropology, Newark, USA
8. Nadace D. a V. Havlových VIZE 97, Praha, Czech Republic
9. British Council, Britain
10. National Geographic – výtěžek aukce fotografií, Praha, Czech Republic
11. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk, Poland
12. Svaz modelářů ČR, Czech Republic
13. Sdružení Gorazd, Praha, Czech Republic
14. Participants of the 8th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Thessaloniki, Greece
15. Helga van den Boom, Institut f. Vor- u. Frühgeschichtliche Archäologie, Bonn, Germany
16. Jan Zavřel, Praha, Czech Republic
17. Petr Hrubý, Brno, Czech Republic
18. Kateřina Talířová, Praha, Czech Republic
19. Menhir, společnost na podporu archeologických aktivit, Olomouc, Czech Republic
20. Germanisches Nationalmuseum – návštěvníci; Nürnberg, Germany
21. Markéta Blažejová, Praha, Czech Republic
22. Nadace VIA, Praha, Czech Republic
23. JSTOR – The Scholarly Journal Archive, New York, USA: přístup zdarma k archivu on-line odborných časopisů
24. UNESCO
25. Dr. Jaroslav Jirsa, Praha, Czech Republic
26. Muzeum Českého Ráje, Turnov, Czech Republic
27. Council for British Archaeology, Britain
28. Association for Cultural Exchange, Babraham, Cambridge, Britain
29. Sbírka Pomoc knihovnám (Národní knihovna), Czech Republic
30. Landesmuseum für Vorgeschichte, Dresden – návštěvníci výstavy; Germany
31. čtenáři časopisu „Archäologie in Deutschland “
32. Professor J.V.S. Megaw and Dr. M.R. Megaw, Australia
33. M.S. Humnicky and J.P. Humnicky, Cupertino, U.S.A.