Objekt ARÚ AV ČR v Letenské ul. č. 4 byl při povodni 14. 8. 2002, označované za pětisetletou, zaplaven vodou z Vltavy do výše 300 cm. Zasaženy byly veškeré jeho přízemní prostory. Vzhledem k současně probíhající rekonstrukci knihovny bylo možné tyto prostory vyklidit jen částečně.

Knihovní fondy čítající téměř 70.000 svazků byly z převážné části zatopeny. Zničeno bylo nově instalované zařízení knihovny.

Zcela zničena byla značná část publikační produkce ARÚ z posledních 15 let.

Neočekávaná výše hladiny vody zasáhla jen částečně evakuované archivy plánů a negativů, shromažďující cca 10.000 map a plánů a desítky tisíc terénních snímků a dokumentace archeologických nálezů shromažďovaných déle než jedno století.

Zničeno bylo vybavení laboratoří i odborných pracovišť, zaplaveny dočasně přechovávané sbírkové předměty, poškozeno bylo technické zázemí ústavu i jeho další provozní prostory.

Od 16. 8. probíhaly od prvých minut po částečném zpřístupnění areálu ARÚ v odpoledních hodinách nepřetržitě záchranné a sanační práce, do nichž se postupně s maximálním pracovním úsilím zapojilo mnoho desítek lidí, ať již z řad archeologické obce, či dobrovolníků. V prvém týdnu po povodni bylo především díky velkorysé a okamžité nabídce pomoci ÚAPPSČ, který mj. dal k dispozici své pracoviště v Kounicích, očištěno od povodňových nečistot a převezeno do Mochovských mrazíren cca 62 m 3 z někdejšího knihovního fondu a část plánové dokumentace. V současnosti je hledáno nejefektivnější řešení jeho alespoň částečné záchrany. Rozsáhlá část archivní dokumentace a bibliografické evidence prošla desinfekcí plynem. V současné době je dokončováno na detašovaném pracovišti ARÚ na Pražském hradě ošetřování vodou zasažených negativů. V přízemí objektu ARÚ probíhají intenzívní sanační práce.

Rozsah škod je prozatím odhadován na cca 118 milionů Kč. Historická a vědecká hodnota ztrát, které ničivá katastrofa, jejíž rozsah několikanásobně přesáhl i ty nejpesimističtější odhady, způsobila, není ale finančními měřítky vyčíslitelná.

Zachráněná část knižního fondu, archivní dokumentace a bibliografické evidence bude postupně převáděna do digitální podoby. Nové řešení, která jednoznačně zamezí opakování obdobné katastrofy v budoucnosti, je třeba nalézt pro umístění základního fondu knihovny i postižené části archivů.

.

V Praze 8. října 2002
redakce www. arup.cas.cz a vedení ARÚ AV ČR Praha

*

*