Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (ARÚP) je systematicky shromažďovaným souborem terénní dokumentace z vlastních terénních výzkumů a výzkumů jiných organizací na území Čech; nejde tedy o archiv ve smyslu archivního zákona. V širším slova smyslu rozumíme archivem ARÚP pracoviště, které se shromažďováním a uchováváním terénní dokumentace zabývá.

Pravidla přístupu k dokumentům ze strany širší veřejnosti jsou stanovena Směrnicí ředitele ARÚP č. 6/2007.

PDF: žádost o zpřístupnění dokumentů z archivů terénní dokumentace ARÚP

Souhlas je potřebný pro větší nálezové zprávy s doprovodnými dokumenty a letecké snímky.

Archiv ARÚP spadá do oddělení informačních zdrojů ARÚP a tvoří jej následující složky:

.