Jeden z nejdůležitějších středoevropských archeologických časopisů, Památky archeologické, oslavil v roce 2004 stopadesáté narozeniny. Vydavatel časopisu – Archeologický ústav AV ČR, Praha k tomuto výročí připravil kompletní elektronickou verzi všech ročníků časopisu z let 1854-2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn. Rozsah kompletu: cca 5 DVD. 15.000,- Kč.

.

Památky archeologické na DVD lze zakoupit v knihovně Archeologického ústavu Praha.

 

In the year 2004 Památky archeologické, one of the most important Central European archaeological journals, celebrated its 150th anniversary. On that occasion the Institute of Archaeology, Prague, publisher of the journal, has prepared a complete electronic version of all the volumes published in the years 1854-2004. More than 50 000 A4 pages including figures are available in the PDF format and linked with the revised interactive bibliography of articles and reviews. The database contains almost 5000 articles and 4000 reviews. The articles from the last 50 years published in Czech language include English, German or French summary. The extent of the set is 5 DVDs. 500,- €.

Orders: Institute of Archaeology, Library, Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1, Czech Republic