KONTROLNÍ ORGÁN

ČLENOVÉ

PhDr. Pavel Baran, CSc. (předseda)

Mgr. Michal Ernée, Ph.D. (místopředseda)

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. (tajemník)