oddělení archeologie středověku – pracoviště Vyšehrad
K rotundě, Vyšehrad, Praha 2
tel. 224 918 758

Archeologický výzkum Vyšehradu byl zahájen v roce 1924. Na jeho průběh dohlížela odborná komise, vedená L. Niderlem. Do r. 1935 představovaly výzkumy na Vyšehradě jedny z největších výzkumů tohoto období. Od r. 1966, kdy byl pražským Archeologickým ústavem zahájen výzkum baziliky sv. Petra a Pavla, byl vedením výzkumu pověřen PhDr. B. Nechvátal, CSc., který na tomto pracovišti působí dodnes. Na záchranných výzkumech v areálu NKP se od r. 2003 podílejí další pracovníci oddělení archeologie středověku, především Mgr. L. Varadzin, Ph.D.

z výsledků archeologického výzkumu

pracovníci:

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.