Pracoviště v Kutné Hoře je součástí odd. pravěku Archeologického ústavu AV ČR  v Praze. Výzkumným zaměřením i personálně navazuje na aktivity základny v Bylanech, odkud se provoz do nové budovy přesunul v roce 2002. Ohniskem výzkumného zájmu je region Kutnohorska, v rámci něhož se provádí archeologická památková péče a řeší řada badatelských projektů.

info: www.bylany.com

Bylany – základní databáze (verze 0.1) + návod k použití

Kontaktní adresa:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
pracoviště Kutná Hora
Hloušecká 609
284 01 Kutná Hora

tel.: +420 327 511 730-1

e-mail: archeologiekh@seznam.cz