Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Vlíněves

Pracovní skupina je součástí odd. pravěku Archeologického ústavu AV ČR v Praze a úzce spolupracuje s Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK. Těžiště činnosti skupiny se nachází ve zpracování, vyhodnocení a interpretaci dlouholetých terénních výzkumů v okolí obce Vlíněves nedaleko Mělníka. Odborný zájem též zahrnuje systematická evidence a dokumentace pravěkého osídlení regionu soutoku Vltavy a Labe a jeho zasazení do širších souvislostí současných představ o životě a proměnách pravěké společnosti. Období především staršího zemědělského pravěku jsou systematicky řešena jako součást několika výzkumných projektů.