Restaurátorsko-metalografická databáze historických nožů, verze 1.0, je on-line aplikací, jejímž posláním je propojit okruh našich i zahraničních profesionálních badatelů zabývajících se systematicky nebo i příležitostně výzkumem historických nožů z archeologických, především středověkých kontextů případně výzkumem nožů ze sbírkových kolekcí.

Celý databázový sytém je postaven tak, aby co nejlépe splňoval požadavky kladené jak na zpracování materiálu z jednotlivých lokalit, tak i požadavky pro sledování dat v kontextu celé Evropy. Systém bude po skončení zkušebního provozu schopen pracovat v různých jazykových mutacích a různých národních nastaveních.

Návrh a realizace aplikace proběhly částečně v rámci mezinárodní spolupráce Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. s Archeologickým ústavem RAS v Moskvě a částečně v rámci grantového projektu „Techniky nožířské výroby raného středověku. Variabilita technologií a kvality vybrané části arch. pramenů z hlediska metalografického výzkumu“, který podpořila Grantová agentura AV ČR v letech 2006-2008 (r.č. projektu IAA800020603).

*
VSTUP DO DATABÁZE