dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. – oddělení archeologie středověku

Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postavení v raném přemyslovském státě

Z výsledků archeologického výzkumu:
výstava Stará Boleslav ve výpovědi archeologických a historických pramenů
Výpověď archeologie – výzkum 1988-2005 (PDF)

christianizace a sakrální architektura:
Archaeology and Early Medieval Architecture: Stará Boleslav (Central Bohemia) (PDF)
Christianizace české společnosti a vznik významných sakrálních center (Stará Boleslav) (PDF)

hmotná kultura
Raně středověké nože (PDF)

studium zázemí na RRL