Detašované pracoviště oddělení archeologie středověku ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. v Žatci vzniklo v březnu roku 2005. Náplní jeho činnosti je záchranný archeologický výzkum raně středověké žatecké aglomerace, na jejímž území se dnes rozkládá Městská památková rezervace, Městská památková zóna a městská čtvrť Podměstí. Celkem se jedná o rozlohu více než 90 ha. Druhou hlavní činností je zpracování výzkumů jak jejich autorem Petrem Čechem, tak zájemci z řad studentů. V neposlední řadě se pracoviště zabývá archeologickou památkou péčí na spravovaném území a popularizací oboru formou přednášek a novinových článků.

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit