Program leteckého průzkumu a fotografické dokumentace historické krajiny je jedním z profilujích témat činnosti Archeologického ústavu AV ČR (Praha). Je součástí strategie zaměřené na aplikaci nedestruktivní archeologie pro potřeby teoretického výzkumu a ochrany kulturního dědictví. Probíhá od počátku devadesátých let v rámci oddělení prostorové archeologie.

http://en.arup.cas.cz/airarch/index.htm