Odpovědný pracovník: Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. (email: starcova@arup.cas.cz; tel.: 257014414); Mgr. Kristýna Malinková (malinkova@arup.cas.cz; 257014335)

V Archivu ARÚP jsou uloženy nálezové zprávy a hlášení o terénních výzkumech a nálezech na území Čech od založení Státního archeologického ústavu (1919) dodnes. Založeny jsou podle katastrálních území (hranice z roku 1949, název podle stavu z roku 1960). Zájemcům o jejich studium doporučujeme v maximální míře využít webovou aplikaci Digitální archiv AMČR, která nabízí úplné digitální ekvivalenty veřejně dostupných dat.

Pro prezenční studium je archiv otevřen v pondělí až pátek 10-12 a 13-15 hod.