Dědictví Karla Velikého

Dědictví Karla Velikého Raný středověk jako kolébka evropské kultury Výstava se uskuteční na Pražském hradě v Tereziánském křídle a gotickém a románském podlaží Starého královského paláce ve spojení s Příběhem Pražského hradu. TERMÍN KONÁNÍ: 17.7.-14.10.2015

Posted in Dědictví Karla Velikého | Komentáře nejsou povoleny

záštity

Nad výstavou převzali záštitu: Ivana Zemanová, první dáma České republiky Daniel Herman, ministr kultury ČR Adriana Krnáčová, primátor hl. města Prahy Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady

Posted in záštity | Komentáře nejsou povoleny

výstavu pořádá

ORGANIZACE: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague ??? Pamiatkový ústav Slovenskej Republiky The Monuments Board of the Slovak Republic Správa pražského hradu Prague Castle Administration Za podpory: Loga partnerů

Posted in výstavu pořádá | Komentáře nejsou povoleny

tiráž

Tiráž: Dědictví Karla Velikého Raný středověk jako kolébka evropské kultury Koncepce vychází z výstavy „Legacy of Charlemagne“ (Ename, Belgie; květen-listopad 2014), která je výsledkem mezinárodního projektu „Kolébky evropské kultury – projekt Francia Media“ a dílem autorského týmu složeného z partnerů projektu. Pořadatelé Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. Správa Pražského hradu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, [...]

Posted in tiráž | Komentáře nejsou povoleny

akce

25. 6.2015, 17:00: přednáška, Střední křídlo Pražského hradu: Dědictví Karla Velikého Přednášející: Martin Wihoda 16. 7.2015, 18:00: vernisáž Září: 22.9.2015: do expozice bude umístěna historická kopie Gumpoldovy legendy Říjen: 1.10.2015: do expozice bude umístěn originál Zoborské listiny 8.10.2015: přednáška dr. Steinhübela v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Posted in akce | Komentáře nejsou povoleny

praktické informace

Otevírací doba Dědictví Karla Velikého: denně od 10 do 17 hodin Příběh Pražského hradu: denně od 9 do 17 hodin Pražský hrad, Tereziánské křídlo a gotické a románské podlaží Starého královského paláce ve spojení se stálou expozicí Příběh Pražského hradu Hlavní vstup do Tereziánského křídla z podesty pod Býčím schodištěm nebo Jižními zahradami, zároveň je možné [...]

Posted in praktické informace | Komentáře nejsou povoleny

Reimar Lüst-Preis udělena Vladimíru Salačovi

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla dne 21.3. 2014 doc. PhDr. Vladimíru Salačovi CSc. udělena Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung) . Cenu uděluje společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné [...]

Posted in aktuality | Zanechat komentář

pozvánka na tiskovou konferenci, 24.03.2014

Archeologický ústav AVČR vás zve na tiskovou konferenci na téma: „Archeologové provádí unikátní výzkum, pyrotechnici likvidují tuny munice„, která se koná dne 24.3. 2014 v 10:00 na obecním úřadě v Mariánských Radčicích (okr. Most).

Posted in aktuality, archiv tiskových konferencí za rok 2014, archiv tiskových zpráv za rok 2014 | Zanechat komentář

celostátní konference archeologie středověku v Kutné hoře a výstava „Jezuitská kolej od pravěku po dnešek. Archeologický výzkum 1998–2012“

Již 45 ročník mezinárodní konference Archeologica historica se v letošním roce koná v prostorách Galerie Středočeského kraje, v Jezuitské koleji v Kutné hoře. V týdnu od 16. 9. 2013 se zde setkají odborníci na archeologii středověku z České a Slovenské republiky a již tradičně i z Polska. Konferenci pořádá Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2013 | Komentáře nejsou povoleny

výzkum zaniklých obcí na Bílinsku

Pracovníci Archeologického ústavu v Praze provádějí předstihový archeologický výzkum v předpolí hnědouhelného dolu Bílina. Cílem je identifikovat středověké zaniklé obce, známé z písemných zpráv. Vedle studia obytných domů a hospodářských budov je zkoumáno i pohřebiště. Unikátním projektem v rámci tohoto výzkumu je spolupráce s Kriminalistickým ústavem na porovnání historické a současné populace.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2013, tiskové zprávy | Komentáře nejsou povoleny

prémie Otto Wichterleho udělena Alžbětě Danielisové

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Mezi nimi byla Alžběta Danielisová z Archeologického ústavu v Praze. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem [...]

Posted in aktuality, Nezařazené | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum v místě budoucích podzemních garáží hotelu Bohemia v Chrudimi

Od počátku března tohoto roku vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. výzkum v místě staveniště podzemních garáží, které mají doplnit zázemí souběžně rekonstruovaného hotelu Bohemia v Chrudimi, jeho investorem je chrudimský HOMA holding s.r.o. Zkoumaná plocha se nachází na rozhraní dvou chrudimských středověkých předměstí, Jánského a Kateřinského, a nejstarší zpráva o něm pochází ale až z roku 1707. Současná [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2013, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Kultura – zneužívané opodstatňování národní identity a evropské jednoty?

Dne 23. 4. 2013 se v Evropském parlamentu v Bruselu přestavil projekt Cradles of European Culture – Francia Media udělený v rámci Programu Culture 2007-2013, na kterém se podílí i Archeologický ústav AV ČR, Praha.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum na polykulturní lokalitě Dolní Břežany

Praha/Dolní Břežany: Záchranný archeologický výzkum prováděný na lokalitě Dolní Břežany pod vedením pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., započal v březnu roku 2012 a potrvá nejméně do konce února roku 2013. Výzkum probíhá v souvislosti s realizací projektů investorů ELI: Extreme light infrastructure HiLASE: Nové lasery pro vědu a výzkum.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2013, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Castrum Pragense 10 – Archeologický atlas Pražského hradu, díl I. Katedrála sv. Víta – Vikářská ulice

Posted in Castrum Pragense - přehled vydaných čísel | Zanechat komentář

Krásné vánoce a šťastný Nový rok 2013

Krásné vánoce a šťastný Nový rok 2013

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum na stavbě protipovodňové hráze v Zálezlicích

Praha / Zálezlice: Při stavbě protipovodňové hráze v Zálezlicích byly v jedné části narušeny stavební činností archeologické terény pocházející z doby bronzové a v souladu se zněním zákona o archeologické památkové péči, tak bylo přistoupeno k záchrannému výzkumu, který je prováděn od poloviny listopadu Archeologickým Ústavem Akademie Věd ČR, Praha, v.v.i.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy | Komentáře nejsou povoleny

výzkum v prostorách budoucí Knihovny Václava Havla přináší první výsledky

Praha-Hradčany: V obdobích od dubna do srpna a října až počátku prosince letošního roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v objektu Loretánská čp. 108, Praha 1 – Hradčany, budoucí Knihovny Václava Havla. Záchranné archeologické práce navázaly na zjišťovací výzkum z roku 2011. Veškeré náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem financuje majitel objektu.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře dokončen

Praha/Kutná Hora: Dne 28. září 2012 byl dokončen záchranný archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje. Výzkum, vedený Ústavem archeologické péče Středních Čech ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze trval bez přerušení rok a jeden týden. Byl vyvolán poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy | Zanechat komentář

archeologický výzkum v Praze 6 – Střešovicích v ulici U laboratoře

Praha/Střešovice: Výzkum vedený Archeologickým ústavem Praha byl vyvolán stavebním záměrem novostavby polyfunkčního domu Triangle. Jedná se o území dříve využívané jako zahrádkářská kolonie. Výzkum zde probíhal ve dvou etapách, zjišťovací na přelomu března a dubna 2012 a na něj pak navázal předstihový, který trval až do počátku července 2012.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře.

Praha/Kutná hora: Od konce září 2011 probíhá v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dnes sídle Galerie Středočeského kraje, rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Vyvolán je poslední etapou rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí pro potřeby galerie. Vzhledem k rozsahu probíhá výzkum ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Praha.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

archeologický výzkum v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

Praha/Kutná Hora: V první polovině února roku 2012 provedlo kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. další ze série výzkumů v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Při rekonstrukci odvodnění v dochované barokní části zástavby kláštera došlo k odkrytí starších středověkých situací, které v mnoha ohledech umožňují zcela nový náhled na podobu tohoto v Čechách nejstaršího řádového domu.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

podklady pro tiskovou konferenci ze dne 15.02.2012

Archeologický výzkum v historickém jádru Bíliny Novela zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a archeologie

Posted in aktuality, archiv tiskových konferencí za rok 2012 | Zanechat komentář

tisková konference ze dne 15.02.2012

Tisková konference k výsledkům záchranného archeologického výzkumu v Bílině a novele zákona o státní památkové péči se koná 15.02.2012 v 10.30 v knihovně ARUP.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2012 | Zanechat komentář

Tisková konference Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i.

Program: 1. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Bílině. 2. Příprava novely zákona o státní památkové péči a archeologie. Tisková konference se koná 15. 2. v 10:30 v knihovně Archeologického ústavu v Praze, Letenská 4, Praha 1.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

tisková zpráva…

bla bla bla

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

archeologický výzkum na náměstí 5. května v Čelákovicích

Praha/Čelákovice: Od srpna loňského roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v i. záchranný archeologický výzkum, který doprovází revitalizaci náměstí 5. května v Čelákovicích. Od počátku byl zájem soustředěn na dva stavební objekty, které se až do pokročilého 19. století nacházely na náměstí, a to zaniklý pivovar a zaniklý most přes potok, který náměstím původně protékal.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

archeologický výzkum v Bubenči v roce 2011

Praha–Bubeneč: Pražská čtvrť Bubeneč je od 2. poloviny 19. století známa jako bohaté archeologické naleziště. V době výstavby dnes již zaniklých továrenských areálů a jejich pozdějšího nahrazování obytnou zástavbou zde byly zaznamenány nálezy prakticky všech pravěkých kultur, se kterými se setkáváme v Praze a jejím okolí. Právě minulá intenzivní výstavba vedla současné archeology k představě, že zdejší archeologický [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum města Mšena

Praha/Mšeno: Archeologický výzkum byl vyvolán stavební akcí „Revitalizace historického jádra ve Mšeně“, pří níž je především nově předlážděno historické jádro středověkého a novověkého městečka. Výzkum je prováděn Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a občanským sdružením Syrakus.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Královská města Kolín a Kouřim ve středověku

Reprezentativní výstava, pořádaná u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městech Kolín a Kouřim, se koná ve dnech 8. září – 27. listopadu 2011 pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

revizní výzkum raně středověkého kostela v Libici nad Cidlinou

Libice nad Cidlinou: V průběhu srpna letošního roku proběhl pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. revizní archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výzkum se zaměřil na pozůstatky kostela objevené v roce 1949 Rudolfem Turkem, archeologem Národního muzea. Cílem výzkumu bylo ověřit a doplnit poznatky získané před 62 lety o [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Akademie věd České republiky v centru pozornosti

neohrazujeme se proti reformě vědy, ale odmítáme metodiku hodnocení, která podporuje přesun státních financí ze základního výzkumu do sféry podnikání!!! . VĚDA ŽIJE: petice za odpovědnou reformu: text (pdf) sledujte aktuální dění: Akademie věd ČR, Akademie v centru pozornosti sledujte aktuální dění: Věda žije! podpořte nás svým podpisem Děkujeme! základní dokumenty tisková zpráva sdružení fórum VĚDA [...]

Posted in akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě

Posted in terénní výzkumy | Zanechat komentář

areál baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě se připravuje na nové zpřístupnění

Praha-Vyšehrad: Již více než jedno století trvá archeologický výzkum Vyšehradu, jedné z našich nejvýznamnějších památek. Pozornost archeologů se soustředila především na církevní architekturu, postupně byla prozkoumána rotunda sv. Martina a areál baziliky sv. Vavřince. Od roku 1966 působí na Vyšehradě Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., k jehož největším projektům patří výzkum baziliky sv. Petra a Pavla. [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy | Zanechat komentář

výzkum raně středověkého pohřebiště na stavbě tunelu Blanka dokončen

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Po dobu [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum při 2. etapě „Revitalizace historického jádra města Mělník“

Mělník/Praha: Již třetím rokem provádí Archeologický ústav v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku a Jihočeskou univerzitou záchranný archeologický výzkum v rámci stavebních prací spojených s revitalizací centra města. Výzkum opakovaně přináší vynikající výsledky. V letošním roce se stavebníci i archeologové soustředili na náměstí Míru. Zatím se objevily nálezy z raného středověku, doby bronzové a doby železné. Výzkum potrvá přinejmenším [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

výstava Dávné civilizace pod zahradou…

Východočeské muzeum v Pardubicích a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Vás zvou na výstavu Dávné civilizace pod zahradou… Aneb, může se to stát i Vám! Archeologický výzkum v Mikulovicích 2006-2010. Výstava bude otevřena od 4. června do 28. srpna, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin, ve výstavní prostoře u Rytířských sálů na zámku v Pardubicích.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě tunelu Blanka nalezeno raně středověké pohřebiště

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. K objevu [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeolog prof. T. Durdík získal prestižní cenu Europa Nostra / press.avcr.cz

Významné pocty v oblasti památkového výzkumu a péče se dostalo profesoru Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR. Podle oznámení Evropské komise a sdružení Europa Nostra je totiž mezi 27 vítězi Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011. Profesor Tomáš Durdík uspěl ve třetí kategorii „Mimořádné úsilí“.

Posted in internet | Zanechat komentář

Vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011 / abicko.avcr.cz

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V třetí kategorii „Mimořádné úsilí“ byla udělena prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky [...]

Posted in internet | Zanechat komentář

vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V třetí kategorii „Mimořádné úsilí“ byla udělena prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží při této příležitosti hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum v ulici Vinařického ve Slaném

Praha / Slaný: V měsících únor až duben letošního roku probíhá pod vedením Archeologického Ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v rámci akce „Revitalizace historického jádra města Slaný“ záchranný archeologický výzkum na I. etapě v ulici Vinařického a to hlavně v souvislosti s pracemi na stoce kanalizace. Těžištěm výzkumu se tak stalo exponované místo vstupu do intravilánu města a bylo tak [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy | Zanechat komentář

záchranný archeologický výzkum ve Slaném–Vinařického ulici

Praha-Slaný: V posledních dnech vzbudil mediální pozornost výzkum ve Vinařického ulici ve Slaném v místě zaniklé Pražské brány. Výzkum ale probíhá již od února 2011 a učiněné nálezy nebyly pro pracovníky Archeologického ústavu v Praze překvapením.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011 | Zanechat komentář

redakce Castrum Pragense

REDAKČNÍ RADA PhDr. Milena Bartlová PhDr. Jan Frolík, CSc. Mgr. Marek Suchý, Ph.D. Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. Mgr. Dušan Foltýn Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. PhDr. Kateřina Tomková

Posted in redakce Castrum Pragense | Zanechat komentář

Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

nové archeologické objevy při stavbě tunelu Blanka

Praha: Záchranný archeologický výzkum provázející stavbu městského okruhu Blanka neustává ani v současné době. Kromě pokračující části v severním předpolí barokního opevnění u křižovatky „Prašný most“ se od června loňského roku ve větší intenzitě rozběhly průzkumné práce také v nejzápadnějším úseku trasy – na stavbě č. 0065 „Strahovský tunel, stavba 2.B“. Výzkum provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Projděte se krajinou pěstních klínů ve stopách archeologa Jana Fridricha na stejnojmenné výstavě v Mostě

Obydlí neandertálce, největší pěstní klín ve střední Evropě a více než 500 kamenných artefaktů, z nichž nejstarší byly vyrobeny před 750 000 lety. To je jen malá ukázka toho, co návštěvníkům nabízí multimediální výstava Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, která je od 5. října 2010 do 3. dubna 2011 k vidění v prostorách Oblastního muzea v Mostě.  Výstavu [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Krajinou pěstních klínů. Ve stopách Jana Fridricha – tisková konference, 5.11.2010

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci k výstavě Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, kterou společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, Česká společnost archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, p.o. a Prospecto, v.o.s.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Cradles of European Culture. Francia Media

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

Podklady pro tiskovou konferenci: Výsledky letošní kampaně archeologického výzkumu hradiště Vladař, 14.10.2010

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – podklady k tiskové konferenci konané dne 14.10.2010

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Krajinou pěstních klínů. Ve stopách Jana Fridricha

Česká věda se může pyšnit řadou skvělých světově uznávaných odborníků. Doc. PhDr. Jan Fridrich, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a zakladatel moderní české paleolitické školy, k nim nepochybně patřil. Jeho celoživotní nasazení pro bádání v oblasti starší době kamenné se snaží mapovat multimediální výstava, kterou společně pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Tisková konference – Výsledky letošní kampaně archeologického výzkumu hradiště Vladař, 08.10.2010

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný výzkum u kostela sv. Václava v Žabonosech dokončen

Praha/Žabonosy: Dnes bude návštěvnou pražského arcibiskupa Dominika Duky OP a požehnáním nového zvonu dokončena rozsáhlá rekonstrukce kostela sv. Václava v Žabonosech, která probíhala v letech 2009 a 2010. Po celou dobu zde Archeologický ústav v Praze prováděl záchranný archeologický výzkum jak interiéru kostela, tak v jeho bezprostředním okolí. Přesto, že by se mohlo zdát, že ve Středních Čechách jsou [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum ve Zlaté uličce na Pražském hradě

Praha – Pražský hrad: Od května letošního roku je v rámci kompletní rekonstrukce zkoumána Zlatá ulička na Pražském hradě. Jedná se o první archeologický výzkum tohoto hradního areálu. Z historického hlediska se dnešní ulička až do přelomu 15. a 16. století nacházela mimo opevněnou plochu, přesto jsou nálezy bohaté a významně přispívají k poznání dějin této významné lokality. [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

V Břehyňském rybníce u Doks byl nalezen prales ze 14. století

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou Univerzitou na přírodovědném a archeologicko-historickém výzkumu přírodně i kulturně unikátní oblasti Dokeska. V rámci tohoto projektu byly na dně vypuštěného Břehyňského rybníka objeveny plochy pokryté zdaleka nápadnými kořenovými soustavami a spodními částmi kmenů stromů. Jedná se o pozůstatky pralesa datované do 14. [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Maříková Kubková Jana

NAA

Posted in aktivní zaměstnanci | Zanechat komentář

VĚDA ŽIJE: petice za odpovědnou reformu

Neohrazujeme se proti reformě vědy, ale odmítáme metodiku hodnocení, která podporuje přesun státních financí ze základního výzkumu do sféry podnikání!!! VĚDA ŽIJE: petice za odpovědnou reformu: text (pdf)

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 mimo Kolín

Podklady k tiskové konferenci konané 18.03.2010 – záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 mimo Kolín.

Posted in archiv tiskových konferencí, archiv tiskových konferencí za rok 2010 | Zanechat komentář

oddělení archeologie středověku

vedoucí: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. charakteristika oddělení: Hlavní náplní činnosti odd. archeologie středověku je studium archeologických pramenů z období českého raného a vrcholného středověku, začleněné do středoevropského kontextu. Stěžejním tématem tohoto studia je vývoj středověké společnosti a její duchovní a hmotné kultury. Podstatnou položku představují otázky vzniku a organizace raného českého státu, proces christianizace i proměny [...]

Posted in oddělení archeologie středověku | Tagged , | Zanechat komentář

Při záchranném výzkumu na Pražském hradě byla nalezena další část nejstaršího opevnění

Praha/Pražský hrad: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prováděl od ledna záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

na Pražském hradě byla nalezena další část nejstaršího opevnění

tisková zpráva: na Pražském hradě byla nalezena další část nejstaršího opevnění

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Výsledky předstihového archeologického výzkumu uskutečněného v místě výstavby silničního obchvatu kolem Kolína

Archeologický výzkum, který předcházel výstavbě obchvatu kolem Kolína trval téměř dva roky, jednalo se o největší akci tohoto druhu vedenou Archeologickým ústavem v Praze a přinesl mimořádné výsledky pro poznání prakticky všech období našich nestarších dějin. Na tiskové konferenci budete formou prezentací seznámeni jak s výsledky terénního výzkumu a předběžného zpracování, tak s dalšími osudy nálezů.

Posted in archiv tiskových konferencí, archiv tiskových konferencí za rok 2010 | Zanechat komentář

Iniciativa Věda žije i premiér Jan Fischer upřednostňují kvalitu před kvantitou / vlada.cz

Premiér dnes jednal s představiteli iniciativy Věda žije – Situace v české vědě byla tématem dnešního setkání ministerského předsedy Jana Fischera s představiteli občanského sdružení Věda žije Martinem Krummholzem, Zuzanou Macek-Jílkovou a Zdeňkem Kameníkem.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Archeologický ústav v Praze slaví devadesáté narozeniny

V letošním roce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. slavil své devadesáté narozeniny. V průběhu roku představil veřejnosti největší kompendium nejstarších dějin našeho regionu – osmidílnou publikaci „Archeologie pravěkých Čech“, uspořádal přednáškový cyklus pro veřejnost, veřejnou prezentaci pracoviště a hlavně, spolupracoval na dokumentárním filmu „Současnost minulosti“, který vytvořilo Studio KF a Česká televize za přispění [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2010, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

90. výročí založení Archeologického ústavu

Archeologický ústav byl na podzim v r. 1919 založen jako Státní archeologický ústav, spadající pod Ministerstvo školství a národního vzdělávání. Od roku 1953 byl součástí Česloslovenské akademie věd, od r. 1992 pak Akademie věd České republiky.

Posted in 90. výročí vzniku Archeologického ústavu, archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

V Mělníku se pěstovala vinná réva již v 9. století

Praha/Mělník: Od roku 2008 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Výzkum vede Petr Meduna z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Vaši cenu nechci, škodíte vědě, vzkázal Grygar vládní radě / novinky.cz

Astrofyzik Jiří Grygar odmítl cenu vládní rady pro výzkum a vývoj, která ho chtěla ocenit za mimořádné vědecké výsledky a popularizaci vědy. Změny ve financování vědy, které rada zavedla, totiž podle něj vědu spíš poškozují. Laureáti si mezi sebou rozdělili 2,4 miliónu korun.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Kolín – nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum ARU Praha dokončen

Praha/Kolín: Od dubna 2008 prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. svůj zatím největší záchranný archeologický výzkum při výstavbě obchvatu kolem Kolína. Několikrát bylo referováno o unikátními nálezech, které v této chvíli procházejí zpracováním a postupně budou představeny odborné i široké veřejnosti.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeologické nálezy ve Schwarzenberském paláci

Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. systematicky a dlouhodobě sleduje oblast Hradčan a Pražského hradu. K nejvýznamnějším výzkumům v této části Prahy patří výzkum ve Schwarzenberském paláci, který probíhal v souvislosti s generální rekonstrukcí celého objektu v letech 2003-2004. Práce se tehdy dotkly jak interiérů, tak nádvoří a jižní terasy paláce nad Nerudovou ulicí. Nejstarší osídlení v této části Hradčan můžeme datovat [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Na Hradčanském náměstí v Praze objeveny pozůstatky románského domu

Praha/Hradčany: Archeologický výzkum na Hradčanské náměstí v Praze, vedený pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i., objevil torzo románského domu. Jedná se o druhý nález takové stavby v rámci západního předpolí Pražského hradu, které později dalo vzniknout městu Hradčany. Výzkum, který probíhá od ledna tohoto roku, je prováděn v souvislosti s generální rekonstrukcí Salmovského paláce na další z expozičních objektů Národní [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Petr Sommer, Causa Akademie, Respekt, 01.09.2009

Dopis Petra Sommera – PDF

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Tisková zpráva, 30.08.2009

fórum VĚDA ŽIJE > tisková zpráva, 30.08.2009: protestující vědce pobouřil zasedací pořádek u kulatého stolu (DOC), (PDF) – JIŽ NENÍ K DISPOZICI

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Proti tunelování vědy protestovalo asi 600 lidí / ct24.cz

Protesty vědců Praha – Na pražském Palachově náměstí protestovalo kolem šesti set lidí, vědců i studentů, proti tunelování české vědy a kultury. Vadí jim krácení dotací Akademii věd ČR (AV). Chtějí také dosáhnout odvolání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která navrhla, aby se dotace akademii snížily v příštích třech letech o polovinu. Vědcům se nelíbí, [...]

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Co to je a k čemu vůbec je „věda“ čili Stručný průvodce pro daňového poplatníka / idnes.cz

Doporučujeme 25. srpna 2009 8:25 – Stop tunelování české vědy a kultury! volala v úterý 25. srpna demonstrace na pražském náměstí Jana Palacha. Pořádalo ji fórum Věda žije! O co ve stávající situaci vlastně běží, se v následujícím textu snaží vysvětlit ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR Pavel Janoušek.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Tisíc lidí demonstrovalo na pražském Palachově náměstí proti ohrožení české vědy / mediafax.cz

Tisíc demonstrujících se sešlo v úterý na pražském Palachově náměstí, kde protestovali proti změnám ve financování české vědy. Byli proti tomu, aby se krátil rozpočet na základní výzkum ve prospěch aplikovaného v soukromých firmách, a obávají se o osud Akademie věd. Jednalo se o první protest organizovaný fórem, účastníci akce se na místo sezvali přes internet, většina [...]

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Stovky akademiků protestovaly proti „tunelování vědy“ / novinky.cz

Několik stovek akademiků a příznivců vědy a výzkumu, zejména mladých lidí, zaplnilo v úterý odpoledne Palachovo náměstí před filozofickou fakultou UK v Praze. Za zvuku dechové kapely měli nad hlavami desítky transparentů. Stop tunelování vědy, Věda žije či Vražda české vědy. Organizátoři počet účastníků odhadli na dva tisíce, policie mluvila o osmi stovkách.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Stovky lidí protestovaly proti tunelování vědy / aktualne.centrum.cz

Praha – V centru hlavního města se odpoledne opět sešli vědci, aby protestovali proti krácení rozpočtu Akademie věd ČR. Tentokrát se jich podle policie sešlo na Palachově náměstí na 600, sami organizátoři ovšem hovoří až o 2000 lidí. Někteří ze dvou či tří set účastníků happeningu si přinesli i ironické transparenty. Na jednom vědci, vyháněni slovy [...]

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Fórum Věda žije! uspořádalo další demonstraci / tyden.cz

Proti krácení dotací Akademii věd dnes znovu demonstrovali vědci v Praze. Na Palachově náměstí se jich sešlo podle odhadu policie asi šest set, organizátoři účast odhadují na dva tisíce lidí. Vědci chtěli upozornit na pokles dotací určených pro Akademii věd, tedy především na základní výzkum, ve prospěch aplikovaného výzkumu v soukromých firmách.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Několik postřehů z dnešní demonstrace za záchranu Akademie věd / Britské listy

Právě jsem se vrátil z Palachova náměstí, z demontrace, organizované Fórem Věda žije. Uvedu stručně jenom několik svých osobních, soukromých postřehů, píše J. Vackář:

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Civitas Mělník

Praha/Mělník: Od sklonku roku 2008 do roku 2010 probíhá rozsáhlá akce „Revitalizace historického jádra Mělníka“, jejímž investorem je město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do roku 2009, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a zádlažba v centru města. Relativně drobnější akcí téhož investora je výstavba komunikace pod mělnickým návrším v místní části [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Stanovisko předsednictva SK RVŠ k aktuálnímu dění v oblasti financování výzkumu a vývoje

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) pokládá stav financování vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR obecně za naprosto nevyhovující, a to i bez ohledu na plánované škrty ve státním rozpočtu na rok 2010,

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Unikátní nález nejstarší značky vyryté do kmene stromu

Praha/Čelákovice: Rytí do kůry živých stromů, k velké potěše lesníků a zahradníků, přestává být populární. Díla vzniklá pomocí spreje jsou, k malé radosti majitelů domů a dopravních podniků, lépe vidět a dají méně práce. Na otázku, kdy vlastně rytí značek do stromů začalo, či spíše, kdy už zaručeně existovalo, máme odnedávna překvapivou odpověď. Tou je nález asi [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Pokračování záchranného archeologického výzkumu v Mikulovicích na Pardubicku

Pardubice/Praha: Archeologové Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pokračují v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domků v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice jsou známy jako polykulturní lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Rondely – možné doklady nejstarších hřišť

Praha: Pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Petr Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký, právě publikovali výsledky svého jednoletého projektu, který se zabýval interpretací kruhových útvarů z období mladšího neolitu, které jsou často spojovány s náboženskou, vojenskou nebo astronomickou funkcí. Nově byly v loňském roce objeveny tři takové rondely záchranným výzkumem vedeným archeology z Archeologického ústavu v Praze při [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Výzkum unikátně dochovaných dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l. na hradišti Vladař (Karlovy Vary)

Projekt založený na mezinárodní spolupráci (Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Musée Cantonal d´Archéologie et d´Histoire Lausanne, Švýcarsko) je zaměřen na odborné zajištění a konzervaci unikátních dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l., které byly na předhradí hradiště Vladař poškozeny vyhloubením novodobé nádrže. Dokumentace dřevěných architektonických prvků a přesné zmapování celkového rozsahu unikátního stavebního [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Rozmary počasí překazily archeologům plány u obce Ponědrážka na Třeboňsku

Praha/Třeboň: Chystalo se pokračování výzkumu, jaký nemá v dějinách české archeologie obdoby. Právě v těchto dnech mělo dojít k zahájení a čekala se účast řady předních odborníků od nás i ze zahraničí. Deštivé počasí však letošní plány nadobro překazilo a posunulo tak celou akci nejméně o další rok. Inkriminované místo leží v beztak podmáčeném terénu u obce Ponědrážka na [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Vytuneluje průmyslová lobby základní výzkum?

Za tlustou monografii, na které dřou vědci několik let, dostávají 40 bodů bez ohledu na práci, kterou do ní vložili, a rozsáhlost knihy. Když v roce 2003 dovršil jeden badatel sedmdesátku a o dva roky později zemřel, napsala jeho spolupracovnice do různých periodik nejprve dvě gratulace a potom čtyři nekrology. Za tyhle drobné články, ve kterých [...]

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Mimořádné zasedání akademického Sněmu

Mimořádné zasedání Sněmu se konalo dne 30. června 2009 od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech (náměstí Míru 9, Praha 2).

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice

Stanovisko akademické obce – dokument ke stažení PDF

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Akademie věd bojuje o život / novinky.cz

Boj o miliardy a pracovní místa, tak vypadá situace posledních týdnů v Akademii věd ČR. Právě ona by měla podle plánů vlády dostat v příštích letech výrazně méně peněz na svůj chod. Akademici mluví o nekompetentnosti lidí, kteří o škrtech rozhodli, i o tom, že projdou-li, instituce nepřežije. Jsou odhodlaní vyjít do ulic.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Akademie věd bojuje o život / novinky.cz

Boj o miliardy a pracovní místa, tak vypadá situace posledních týdnů v Akademii věd ČR. Právě ona by měla podle plánů vlády dostat v příštích letech výrazně méně peněz na svůj chod.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Tisková konference: Česká archeologie v ohrožení?

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá dne 25. 6. 2009 v 10:00 v Letenské 4, Praha 1 tiskovou konferenci na téma: Česká archeologie v ohrožení?

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Podklady k tiskové konferenci konané 25.06.2009 – Archeologie v ohrožení

V současné době se rozběhl drastický pokus o likvidaci Akademie věd ČR. Podobné snahy z počátku v 90. letech minulého století naštěstí ztroskotaly a po přijetí zákona o Akademii věd se zdálo, že se v České republice vytváří pro vědeckou práci zdravě konkurenční prostředí. V posledních letech se ale opět zformovala a důležitá místa v rozhodovacích strukturách obsadila zájmová skupina, která [...]

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Výstava Vlíněves včera a dnes v Národním muzeu v Praze

Praha/Mělník: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. provádí od roku 1999 archeologický výzkum ve vlíněveské pískovně (okr. Mělník). Prozkoumáno bylo desítky hektarů sídlišť a pohřebišť od počátků eneolitu (tedy od 3. tisíciletí před n.l.) po dobu stěhování národů (do konce 5. století n.l.). V letošním roce dostala veřejnost příležitost výsledky tohoto dlouhodobého a náročného výzkumu [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Rekonstrukce mostu přes Labe u Staré Boleslavi odkryla významné archeologické památky

Stará Boleslav: Probíhající rekonstrukce mostů přes Labe mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem, v trase jedné z nejvýznamnějších tradičních historických cest směřujících z metropole českého státu přes někdejší přemyslovský hrad ve Staré Boleslavi dále k severovýchodu, působí starosti nejen místním obyvatelům. Souběžný archeologický výzkum prováděný společností ARCHEOCENTRUM Institut pro archeologii památkovou péči středních Čech o.p.s. potvrdil, že archeologické [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Akademie věd přichází o státní peníze, bije na poplach / Týden.cz

Vláda schválila drastické snížení dotace Akademii věd v příštím roce o zhruba miliardu korun. Financování této nejvýznamnější vědecké instituce v zemi by mělo klesat i v následujících letech, a to z letošních 5,88 miliardy korun až na 3,03 miliardy v roce 2012.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Vytuneluje průmyslová lobby základní výzkum? / neviditelnypes.cz

Za tlustou monografii, na které dřou vědci několik let, dostávají 40 bodů bez ohledu na práci, kterou do ní vložili, a rozsáhlost knihy. Když v roce 2003 dovršil jeden badatel sedmdesátku a o dva roky později zemřel, napsala jeho spolupracovnice do různých periodik nejprve dvě gratulace a potom čtyři nekrology. Za tyhle drobné články, ve kterých [...]

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Akademie věd varuje: Návrh rozpočtu je pro nás likvidační / Týden.cz

Projde-li návrh státního rozpočtu ve stávající podobě, bude mít Akademie věd příští rok na provoz o 721 milionů méně než letos a v dalších letech se propad ještě prohloubí. Znamená to přímé ohrožení této instituce, uvádí se v dnešním prohlášení Akademie věd (AV). Premiér Jan Fischer se snaží situaci uklidnit.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Vládní rada žádá vládu, aby neomezovala výdaje na vědu / tyden.cz

Vládní Rada pro výzkum a vývoj žádá vládu, aby neomezovala výdaje na vědu, jak navrhuje v rámci restriktivních opatření ministerstvo financí. Rada se obává nežádoucího útlumu výzkumu, vývoje a inovací, které považuje za strategickou protikrizovou aktivitu posilující zaměstnanost, konkurenceschopnost a stabilní ekonomický růst.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Neobvyklý archeologický nález v základech Karlova mostu.

Praha: Průzkum v souvislosti s opravami Karlova mostu v Praze přináší nové poznatky. Vedle památkářů a archeologů se na něm spolu s potápěči podílí i další odborníci, mezi nimi i archeobotanik Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu v Praze znovu otevřeny

Praha. Povodněmi zničené restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. byly, jako poslední po povodni rekonstruovaná část tohoto akademického pracoviště, otevřeny. Prostorové i bezpečnostní důvody přiměly přesunout laboratoř pro konzervování kovových nálezů mimo budovu ústavu na pražské Malé Straně do areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. v Praze 8. Rekonstrukce a nové vybavení [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Ministerstva utratila stamiliony na výzkum bez výsledků / tyden.cz

Ministerstva dala stamiliony korun na výzkumné projekty ukončené v roce 2009, které buď neměly vůbec žádné výsledky, nebo výsledky bez uznaného ohodnocení. Informovala o tom Rada pro výzkum, vývoj a inovace v dokumentu, který předložila vládě.

Posted in Akademie věd v centru pozornosti | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum ve Vladislavském sále na Pražském hradě

Praha – Pražský hrad: Ve Vladislavské sále na Pražském hradě probíhá od konce listopadu rekonstrukce podlahy. Až do konce února byly veškeré práce sledovány pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. Kvůli stavebním pracím bylo třeba odstranit části klenebních zásypů. Krom nových poznatků ze stavebních dějin Starého paláce přinesl výzkum i překvapivé množství artefaktů svědčících o [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum na staveništi rodinných domů v Mikulovicích – poloha „V loučkách“ (okr. Pardubice)

Pardubice/Praha: Archeologové Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea v Chrudimi a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pokračovali v roce 2008 v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domů v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice byly známy jako polykulturní archeologická lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Podklady k tiskové konferenci ze dne 20. 2. 2009

podklady k tiskové konferenci 20. 2. 2009

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Cesta do pravěku. Dávná minulost Čech očima současné archeologie

Rozhlasové pořady věnované publikaci Archeologie pravěkých Čech, kterou vytvořili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., se budou vysílat na šesti stanicích Českého rozhlasu – Regina, Region-střední Čechy, České Budějovice, Sever, Pardubice a Leonardo – vždy od soboty do pondělí, poslední repríza je následující pátek. Přesný rozpis vysílání je na webu pořadu Planetárium.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Bazilika Sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie a klášter kostela pražského

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka

Praha – Dejvice. Od října 2008 mají pracovníci Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i ve spolupráci s archeology firmy Archaia jedinečnou možnost nahlédnout do nejstarších dějin Prahy v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka. V těchto měsících se pracuje v oblasti mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. Podmínky pro práci [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2009, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Podklady k tiskové konferenci pořádané dne 27.11.2008

Je archeologie v České republice schopna naplnit požadavky nového zákona o památkovém fondu.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Tisková konference k problematice zákona o památkovém fondu, 27.11.2008

Projekt, který bude představen na tiskové konferenci, naznačuje, že dostát požadavkům nového zákona o památkovém fondu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve výsledcích projektu se odrážejí i důvody tohoto pesimistického závěru, které nás vedou k ještě větším obavám o naše archelogické kulturní dědictví, než jsme doposud prezentovali.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína

Praha/Kolín. Od dubna letošního roku probíhá záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 kolem Kolína vedený Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i. Vede podél západního a jihozápadního okraje města. Letošní sezona se chýlí k závěru a výzkum přinesl velmi významné objevy.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

tiskový mluvčí Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

  Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. e-mail: ridky@arup.cas.cz Tel.:+420 734 445 333

Posted in tisk a media, tiskový mluvčí | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum na Černém Mostě (Praha – Horní a Dolní Počernice)

Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze – na Černém Mostě.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Podklady k tiskové konferenci o památkovém fondu, 03. 07. 2008

Na začátku května MK ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu. Od roku 1989 je to již třetí návrh památkové legislativy a je to poprvé, kdy MK ČR vyzvalo k veřejné diskusi. ARÚ AV ČR, Praha, který se k návrhu vyjadřoval již v době jeho přípravy a své závěrečné připomínky podal prostřednictvím Akademie věd ČR, shledává současnou [...]

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Picí soubor z pozdní doby kamenné z pískovny v Tišicích

Od roku 1996 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v pískovně v Tišicích u Mělníka, v současné době pod vedením Patricka Fostera a Martina Kuny. Podrobnější informace přinesla tisková zpráva Archeologického ústavu v listopadu loňského roku. V roce 2007-2008 pokračovaly terénní práce na další ploše zasažené pískovnou a pokročilo i zpracování některých nálezových souborů, které pocházejí [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Časopis Památky archeologické v databázi Web of Science

V měsíci květnu letošního roku byl časopis Památky archeologické po ukončení několikaletého evaluačního procesu zařazen jako 51. archeologické periodikum na světě do databáze Web of Science (Arts Humanities Citation Index®) společnosti Thomson Reuters.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Tisková konference k věcnému záměru zákona o památkovém fondu, 27.06.2008

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu a Akademie věd ČR již oficiálně odeslala svoje připomínky. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. nicméně považuje stávající situaci v archeologické památkové péči a možné negativní dopady připravované památkové legislativy na archeologické kulturní dědictví za alarmující.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Podklady k tiskové konferenci – archeologický výzkum lokality Vladař, 19. 6. 2008

Stolová hora Vladař přitahovala pozornost již za dob Václava Hájka z Libočan, v jehož kronice je zmíněna. Později se k Vladaři opakovaně vraceli topografové, učenci a první archeologové. V polovině 19. století již bylo známo, že se jedná o významné pravěké hradiště, na konci 19. století byl poprvé popsán průběh opevnění.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Vernisáž výstavy „Zrození evropské archeologie“

Dne 12.6. 2008 v 16:00 bude v Arkádách Starého paláce na Pražském hradě zahájena putovní výstava „Zrození evropské archeologie“. Výstava je jedním v výstupu projektu AREA – Evropské archeologické archivy, který byl zpracováván v rámci Culture 2000 na 12 archeologických pracovištích v 9 evropských zemích. Výstava přibližuje historii evropské archeologie, její instituce, její postavení v různých dobách a režimech a její [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci

Praha/Slaný: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. provádí záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci. Při stavbě rodinných domků objevili stavební dělníci lidské kosti. Následný záchranný archeologický výzkum odkryl vedle dalších šesti kostrových hrobů z přelomu 9. a 10. století také stopy pravěkého osídlení.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Záchranný archeologický výzkum v Brandýse nad Labem – Vrábí

Praha/Brandýs nad Labem: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. právě dokončil záchranný archeologický výzkum v Brandýse nad Labem – Vrábí. Prokopána byla plocha komunikací a přípojek inženýrských sítí budoucí kolonie rodinných domků. Archeologové prozkoumali a zdokumentovali na padesát pravěkých objektů převážně z období neolitu a mladší a pozdní doby bronzové.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeologický výzkum na čas uzavřel Jiřskou ulici na Pražském hradě

Praha/Pražský hrad: Minulý týden se naplno rozvinul záchranný archeologický výzkum provázející komplexní rekonstrukci Jiřské ulice a Zlaté uličky na Pražském hradě, spojenou s výměnou a rekonstrukcí všech inženýrských sítí a novou výdlažbou. Záchranný archeologický výzkum se dotkne ploch, na nichž dosud neprobíhal vůbec (Zlatá ulička) nebo jen ve velmi omezené míře (Jiřská ulice).

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Obchvat Kolína a záchranný archeologický výzkum v Kolíně

Praha – Kolín: Stavba silničního obchvatu kolem Kolína prochází starým sídelním územím. V současné době Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. začal s předstihovým archeologickým výzkumem, na který by měla v druhé polovině roku navázat stavba silnice.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

tisková konference – archeologický výzkum lokality Vladař, 19. 6. 2008

Na základě zavádějící reportáže odvysílané na ČT 1 proběhla, především v západočeských denících, mediální kampaň, která skandalizuje archeologický výzkum a průzkum hradiště Vladař. Jedná se přitom o mimořádně významnou lokalitu, jejíž výzkum v posledních letech, prováděný za pomoci nejmodernějších metod, přináší převratné výsledky.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Nové publikace Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Praha: Dvě velmi významné knihy právě vyšly péčí Archeologického ústavu v Praze. První završuje dlouholetý výzkum germánského a slovanského sídliště v Březně u Loun. Druhá, Německo-česká archeologická terminologie, je vynikající, dlouho očekávanou, slovníkovou pomůckou pro odbornou i laickou veřejnost.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Mohutný obytný komplex naváže na pravěké a středověké osídlení v údolí Běchovického potoka

Praha Běchovice – V lednu letošního roku zahájil Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. výzkum na místě pravěkého sídliště a raně středověkého rozsáhlého, příkopem opevněného dvorce. Jedná se o unikátní nález, v Čechách jsou z raného středověku známy tři takové případy, z Prahy ani jeden. Bohužel nesprávným postupem investora byla přibližně polovina archeologických terénů odtěžena ještě před příchodem [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Pozůstatky mohyly s dvojhrobem nalezeny při záchranném archeologickém výzkumu v Brandýse nad Labem

Brandýs nad Labem/Praha. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Tisková konference – nelegální sbírka archeologických předmětů, 10.01.2008

Ve dnech 3. a 4. ledna 2008 přinesl tisk informaci o objevení pozůstalosti s několika tisíci archeologických předmětů, které byly Úřadem pro zastupování státu předány k vyhodnocení Archeologickému ústavu AVČR, Praha, v. v. i. Zveřejněné informace byly nepřesné a zavádějící, skutečná hodnota sbírky je nevyčíslitelná, byť je její hodnota snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Tisková konference dne 10. 1. 2008 – nelegální sbírka archeologických předmětů

Nelegální sbírka archeologických předmětů přešla v pozůstalosti do majetku státu. Na podzim loňské roku se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátil prostřednictvím Ministerstva kultury na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve věci pozůstalosti po tragicky zemřelém muži.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2008 | Zanechat komentář

Pozvánka na představení nové knihy „Velim – Násilí a smrt v době bronzové“

Praha. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na představení nové knihy vydané ve spolupráci s University of Exeter, které se koná ve středu 19.12.2007 ve 14.00 v prostorách knihovny Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (Letenská 4, Praha 1).

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Výzkum v Praze – Hradčanech

Praha – Hradčany. Na Novém světě pokračuje rozsáhlý archeologický výzkum Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. v domě U Zlatého žaludu. Nově byly objeveny fragmenty počátků hradčanské zástavby v raném novověku.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Násilí a smrt v době bronzové

Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. vydává novou publikaci autorů A. Hardinga, R. Šumberové, CH. Knüsela a A. Outrama o výzkumu ve středočeské Velimi.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Na místě pískovny byla pravěká sídliště a pohřebiště – Tišice (okr. Mělník)

Od roku 1996 v pískovně v Tišicích, která patří společnosti Pikaso, pracují archeologové. Archeologický výzkum zde provádí Archeologický ústav Praha, AV ČR, v. v. i. v současné době pod vedením Martina Kuny a Patricka Fostera. Během let se výzkum posunul po labské terase v pásu 100-200 metrů od Červeného mlýna až k bývalé kafilérii, tj. v celkové délce bezmála 1 km.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Výzkum v Praze – Hradčanech

Archeologický ústav Praha v.v.i. provádí od srpna 2007 rozsáhlý archeologický výzkum v ulici Na Novém světě na Hradčanech. Na ploše 120m2 byly objeveny základy původní zástavby a množství artefaktů ilustrujících život obyvatel Nového světa v 16.-18. století.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Výzkum v Praze – Kbelích

Archeologové v místě budoucího Obytného parku centrum Kbely prozkoumali unikátní polykulturní naleziště. Našli pozůstatky osídlení od doby eneolitu (cca 3. tisíciletí př. Kr.) až do novověku.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2007, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

rozhlas

Český rozhlas 1. – Radiožurnál 18.02.2009 – Dnešní host – Luboš Jiráň     Český rozhlas 2. – Praha 26.10.2008 – V dobrém stylu (s Dagmar Dreslerovou)    Český rozhlas 3 – Vltava  25.02.2009 – Archeologie pravěkých Čech 02.03.2009 – Archeologie – Pravěký svět a jeho poznání 18.02.2009 – Archeologické výzkumy ve Staré Boleslavi    Český rozhlas – [...]

Posted in rozhlas | Zanechat komentář

Basilika S. Viti, Wenceslai, Adalberti et Sanctae Mariae et monasterium ecclesiae pragensis

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář