konference 2018

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018

Posted in aktuality, konference, konference | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici archeolog/ archeoložka v oblasti digital humanities

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, přijme pracovníka na pracovní pozici: archeolog / archeoložka v oblasti digital humanities.

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

letní provoz knihovny

V letních měsících bude knihovna uzavřena pro veřejnost v následujících termínech: od 2.7. do 4.7.2018 a pak od 16.7. do 12.8.2018.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit on-line.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Archeologický ústav na Veletrhu vědy 2018

Tak jako v minulých letech se i letos zúčastníme Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Pro letošní ročník připravil ARÚ Praha přehled trojrozměrných digitálních metod využívaných při archeologickém výzkumu.

Posted in aktuality, Veletrh vědy | Zanechat komentář

organizační struktura

Posted in organizační struktura | Zanechat komentář

Koncepce dlouhodobé odborné strategie Archeologické ústavu AV ČR, Praha, v. v.i.

Koncepce dlouhodobé odborné strategie Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.   vypracováno v r. 2018   Obsah Koncepce dlouhodobé odborné strategie Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. 1. Oddělení archeologie pravěku. 1. 1. OAP – Odborné cíle. 1. 1. 1. Stávající stav. 1. 1. 2. Strategie do budoucna. 1. 2. OAP – [...]

Posted in koncepce dlouhodobé odborné strategie ARU, Nezařazené | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici archeolog

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Oddělení terénní archeologie přijme pracovníka na pracovní pozici: Archeolog

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

uzavření archivu

V pondělí 30.04. 2018 bude archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. uzavřen pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. oznamují rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Digitální archiv Archeologické mapy ČR – zajištění služeb správy a rozvoje“.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

výběrové řízení

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – doktorand

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

nové pracovní místo: konzervátor-restaurátor archeologických nálezů z kovových materiálů

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: Konzervátor-restaurátor archeologických nálezů z kovových materiálů

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

hospodaření ARÚP

Hospodaření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v roce 2017: PDF

Posted in hospodaření ARÚP | Zanechat komentář

Memorandum o spolupráci mezi ARÚ Praha a Ministerstvem obrany ČR – Vojenským historickým ústavem

V úterý 10. 4. 2018 bylo podepsáno řediteli obou kooperujících institucí, Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. (ARÚ) a plk. Mgr. Alešem Knížkem (VHÚ) důležité Memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude zaměřena na vědeckou a publikační činnost, popularizaci a prezentaci archeologického dědictví, legislativu v oblasti ochrany archeologického dědictví a ochranu archeologického dědictví a prevenci nelegálních činností ohrožujících jeho zachování.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nové číslo Archeologických rozhledů: 2018/01

Právě vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů: 2018/01. Obálka: PDF

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nová publikace

Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. vydaly sborník příspěvků z mezinárodní konference NESAT XIII (North European symposium for Archaeological Textiles): Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editors): Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII. Více informací: ZDE

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editors): Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII.

Posted in prodej publikací - aktuální nabídka | Zanechat komentář

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem Digitální archiv Archeologické mapy ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.

Posted in aktuality, otevřené řízení | Zanechat komentář

Oznámení o zahájení výběrového řízení – AMČR

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje zahájení výběrového řízení veřejnou zakázku s názvem Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.

Posted in aktuality, veřejná zakázka malého rozsahu | Zanechat komentář

formáty elektronických dokumentů a škodlivý kód

ARUP přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech: * pdf (Portable Document Format), * PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving), * odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), * odp (Open Document Presentation), * txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8), * rtf (Rich Text Format), * doc (MS Word Document), * [...]

Posted in formáty elektronických dokumentů a škodlivý kód | Zanechat komentář

přednáška prof. F. Criado-Boado, 8.3.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. Felipe Criado-Boado (Institute of Heritage Sciences – Incipit, Spanish National Research Council (CSIC): FROM LANDSCAPE TO MINDSCAPE: VISUAL COGNITION AND ARCHAEOLOGY. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 8. března 2018 od 14.00 v knihovně ARUP, Letenská 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

I. Boháčová – J. Podliska a kol.: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Posted in vyprodané publikace ARÚ AV ČR, Praha v.v.i. | Zanechat komentář

Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské

Projekt se zabývá pokročilým archeometrickým studiem organizace specializované výroby a distribučních modelů ze 4. století před naším letopočtem do 1. století našeho letopočtu. Způsoby získávání zdrojových materiálů a jejich vlastnosti mohou dokládat změny preferencí v surovinách, technologii, změny v poptávce, organizačních procesech i hlubší socio-kulturní jevy. Exaktní data k trendům v používání klíčových materiálů v prehistorii tvoří nedílnou součást archeologické [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav zvou na archeologickou procházku po Praze

Kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky se podařilo shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy. Průvodce pražskou archeologií umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města, zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Posted in aktuality, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku

Řešitelský tým ARÚP: prof. PhDr. Gojda Martin CSc., DSc. řešitel za ARÚP, příprava metodiky a workshopu, spolupráce na přípravě konference, výstavy a filmového dokumentu PhDr. Kuna Martin CSc., DSc., spoluúčast na tvorbě metodiky Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D., školení zpracovatelů leteckých dat Mgr. Starcová Marcela Ph.D., ekonomický manažer Ing. Křivánková Dana, analýza informačního systému Mgr. David [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové

Předmětem projektu je vyhodnocení zvláštního druhu sídlištních objektů, dlouhých žlabů, které byly ve větším počtu objeveny na sídlištích mladší a pozdní doby v jižních a západních Čechách, Bavorsku a Rakousku. Základem řešení budou nálezy tohoto typu zjištěné výzkumem v Březnici (jižní Čechy). Kromě jejich specifického tvaru je mimořádný i jejich obsah a behaviorální kontext. Nálezový soubor se [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)

Cílem projektu je studium toho, jak se společenský život (interakce ve společnosti) projevují ve světle nálezů oděvních doplňků (přezky, spony atp.), tedy předmětů, které jsou zpravidla jediným archeologickým dokladem módy. Předkládaný projekt bude realizován ve dvou fázích. První představují výzkumné práce v archeologických sbírkách pražských institucí, jejichž cílem je vytvoření katalogu nepublikovaných nálezů z vybraných městských výzkumů. [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu

Vyšehrad byl na konci 11. a ve 12. století předním politickým centrem raného českého státu, srovnatelným svým významem s Pražským hradem. Projekt řeší dosud málo studovanou otázku nejstarší evoluce Vyšehradu v období 10. až pol. 11. století. Opírá se o dvě skupiny archeologických dat získaných v nedávné době a spadajících do prvního století existence hradiště: o nález reliktů [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Korpus dokumentace českých hradišť

ARÚP disponuje údaji o poloze cca 600 pravěkých a raně středověkých hradišť na území Čech. Tento korpus je (v ohledu celkem známých informací) víceméně úplný a představuje nejúplnější seznam tohoto významného druhu památek na našem území. V současné době se pro potřeby Archeologické mapy ČR dokončuje jejich vymezení v prostoru topografické mapy jako „lokalit“ informačního systému. V rámci programu [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Počítačová podpora v archeologii 2018

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie FF UK v Brně si Vás dovolují pozvat na XVII. ročník konference Počítačová podpora v archeologii.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

program

Neděle 27. 5. – možnost příjezdu pro účastníky konference ze vzdálenějších destinací Pondělí 28. 5. 9.00 – 10.30 registrace 10.30 – 12.30 1. blok příspěvků 12.30 – 13.30 oběd 13.30 – 15.50 2. blok příspěvků 16.10 – 18.00 3. blok příspěvků 18.30 večeře 19.30 – 20.30 večerní přednáška Chris Green (University of Oxford) It’s complicated: [...]

Posted in program | Zanechat komentář

registrace

Registrační poplatek činí 700 Kč. Snížený registrační poplatek pro studenty činí 200 Kč. V případě aktivní účasti (příspěvek/poster) bude studentům registrační poplatek zcela odpuštěn. Poplatek kromě organizačních nákladů pokrývá drobné občerstvení v průběhu konference a úterní raut. Registrační poplatek zasílejte na účet 700700702/0800 (variabilní symbol: 549). Do poznámky uveďte své jméno a příjmení. Daňový doklad o zaplacení [...]

Posted in registrace | Zanechat komentář

ubytování

Ubytování, stravování, relax Konference se bude odehrávat v areálu hotelu Luna (https://www.hotelluna.cz) poblíž Koutů u Ledče nad Sázavou. Ubytování v hotelu stojí 599 Kč za osobu a noc. Ceny zahrnují bohatou bufetovou snídani, parkování a wifi. Alternativou je ubytování v chatkách se společným sociálním zařízením, které vychází na 295 Kč/noc. Chatky mají vlastní přímotop a je v nich k dispozici [...]

Posted in ubytování | Zanechat komentář

příspěvky

Předpokládaná délka příspěvku je 15 min. Po každém příspěvku bude následovat 5 min diskuse. Na konferenci bude možno prezentovat postery. V rámci úterních přednáškových bloků bude před vlastní posterovou prezentací každému autorovi dán prostor jedné minuty pro shrnutí obsahu vlastního posteru. V rámci konference bude probíhat studentská soutěž o nejlepší příspěvek/poster. Vítěz (či vítězové) budou vyhlášeni v průběhu [...]

Posted in příspěvky | Zanechat komentář

důležité kontakty

  prezident konference David Novák novak@arup.cas.cz referent ubytování a stravování Eva Čepeléková cepelakova@arup.cas.cz IT podpora Čeněk Čišecký cisecky@arup.cas.cz  

Posted in důležité kontrakty | Zanechat komentář

témata konference

1. „Velká data“ a poznávání minulosti. Vítáme příspěvky, které nás po teoretické, metodické i praktické stránce seznámí s užitím rozsáhlých databází při archeologickém výzkumu, zejména v souvislosti s výzkumem krajiny a osídlení. Uvítáme též obdobné příspěvky z příbuzných oborů (historie, historická geografie, environmentální vědy atd.). 2. 3D počítačové metody v archeologii. Panel bude zaměřen na příspěvky týkající se analytického nebo [...]

Posted in témata konference | Zanechat komentář

Počítačová podpora v archeologii 2018

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR PRAHA , v.v.i. ve spolupráci s ÚSTAVEM ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY V BRNĚ SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA XVII. ROČNÍK KONFERENCE POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLOGII KOUTY, 28.5. -30.5.2018 Místo konání: Konferenční středisko Luna Termín konání: 28.-30.5. 2018 Registrační formulář: ZDE Registrace příspěvků je otevřena do 31. 3. 2018 (registrace bez příspěvku do 30. [...]

Posted in Počítačová podpora v archeologii 2018 | Zanechat komentář

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech (například historie, literatura, filozofie apod.), jejímž základem nebudou dle stávajících zvyklostí analogové dokumenty, nýbrž zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy, jež vznikají na akademických pracovištích a které dosud nejsou [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Digitalizace a zpřístupnění tzv. Čížkovy sbírky plánů historických fortifikací

Zpracování a zveřejnění sbírky plánové dokumentace českého amatérského badatele J. Čížka. Jde o téměř 2000 plánů opevněných lokalit (tvrzí, hradů, hrádků, hradišt apod.), které byly pořízeny autorem ve druhé polovině 20. století a na něž pravidelně ve svých publikacích upozorňoval např. prof. T. Durdík. Dosud byla sbírka uložena v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze a [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)

Odborné zaměření Česká archeologie vytváří velké množství informací, avšak do nedávné doby postrádala dostatečné nástroje potřebné pro jejich analýzu a vyhodnocování, jakož i jednotnou správu jejich vzniku a standardizovanou kontrolu jejich kvality. Díky aktivitám v posledních letech došlo ke sjednocení informačních systémů o archeologické terénní práci pod jednotnou platformou Archeologické mapy ČR a vytvoření dalších služeb, [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Hlavním předmětem budou archeologické nálezy hradčanských paláců. Součástí projektu jsou i specifické průzkumy sochařských děl Národní galerie v Praze. Dílčí cíle – charakterizace a identifikace historických [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

VirtualArch – Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe

Cílem projektu je nadnárodní studie o uplatnění trendů ve vizualizaci a zhodnocení skrytého archeologického dědictví pro regionální rozvoj a zvýšení ochrany památek. Vizualizace tak budou provedeny pro pilotní lokality projektu (např. Hallstatt, Dippoldiswalde, Puck, Nitra atd.) a použity k zapojení místních a regionálních zainteresovaných subjektů. Na pilotních lokalitách budou aplikovány nejnovější trendy 3D digitální dokumentace a [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

Mezi avarskou a karolinskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v  Čechách 8. -9. století

Zrevidujeme starší nálezový fond (kovových datovatelných artefaktů), vybereme klíčové lokality pro téma dálkových kontaktů v Čechách, zdokumentujeme nové nálezy z povrchové prospekce, a vytvoříme souborný korpus a komparační analýzu klíčových lokalit v Čechách. Terénním výzkumem doplníme údaje k nejvýznamnějším z nich (např. Tismice). Dosud převládající interpretační rámec preferující sídla elit rozšířme směrem k modelu, který zohlední i jejich redistribuční a produkční [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

přednáška M. Baumanové, 25.1.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Moniky Baumanové (Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Švédsko – Centre for African Studies, University of Basel, Švýcarsko): Město jako ostrov: Svahilské pobřeží východní Afriky z pohledu archeologie.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

rozhodnutí o zrušení VŘ

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. – rámcová smouva.“

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

přednáška A. Pokorné, 12.12.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Adély Pokorné: Imigrace nepůvodních druhů rostlin a změny prostředí v okolí lidských sídel od neolitu do raného středověku. Přednáška se uskuteční v knihovně Archeologického ústavu v úterý 12. prosince 2017 od 14:00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Petr Sommer laureátem Národní ceny vlády Česká hlava 2017

S nesmírnou radostí a hrdostí oznamujeme, že prestižní Národní cenu vlády za r. 2017 (českou „Nobelovu cenu“) obdržel během včerejšího 16. ročníku udílení cen Česká hlava za vědu, výzkum a inovace náš dlouholetý kolega a bývalý ředitel ARÚ Praha prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – archeolog

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – archeolog

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – archeobotanik

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – archeobotanik

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – antropolog

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – antropolog

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

přednáška I. Nießen, 28.11.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku: Iris Nießen, M.A. (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – Between the river and the city – Medieval urbanisation in Eastern Regensburg. Přednáška se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 od 14.00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4, 118 01 Praha 1.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Pokračování záchranného archeologického výzkumu ARÚ Praha při rekonstrukci hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci v roce 2017

25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden [...]

Posted in aktuality, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2)

Cílem projektu AIS-2 je rozvoj páteřní oborové infrastruktury české archeologie zapsané do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur (Archeologický informační systém ČR). AIS CR tvoří síť elektronických databází a nástrojů, které slouží k administraci archeologických výzkumů a šíření informací o archeologickém dědictví státu. O další rozvoj infrastruktury usiluje projekt AIS-2 třemi způsoby: (i) modernizací HW a [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

výzkumná infrastruktura Archeologický informační systém ČR – Archeologická mapa ČR

. Archeologický informační systém ČR (AIS CR) je souhrnný název pro výzkumnou infrastrukturu sloužící jako centrální informační zdroj a podpora archeologického výzkumu v ČR. Infrastruktura se skládá z databází, služeb, počítačových aplikací a webových stránek, úložišť a dalších komponent spravovaných Archeologickými ústavy AV ČR pod jednotnou metodikou. Cílem AIS CR je poskytovat odborné informace pro vědeckou práci, [...]

Posted in výzkumná infrastruktura Archeologický informační systém ČR – Archeologická mapa ČR | Zanechat komentář

Týden vědy a techniky AV ČR a ARÚ Praha

V týdnu 6. 11. – 12. 11. 2017 se ARÚ Praha znovu zapojí do největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdne vědy a techniky Akademie věd České Republiky (www.tydenvedy.cz). Pro tento rok jsme připravili povídání o záchranných archeologických výzkumech před výstavbou obchvatu Kolína a Roztok u Prahy.

Posted in týden vědy a techniky | Zanechat komentář

přednáška dr. A. Dème, 2.11.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Alioune Dème (Laboratoire de Prèhistoire, Département d´Histoire, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal):Subsistance strategies, population dynamics and state evolution in West Africa during the last two and a half millennia. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2.11.2017 od 14:00 v knihovně Archeologického [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška dr. M. Lewise, 7.11.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Michaela Lewise (The British Museum, Portable Antiquities Scheme):Recording archaeological finds discovered by the public in England. Přednáška se uskuteční ve úterý 7.11.2017 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské ulici.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

vyhlášení výběrového řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím

Archeologický ústav vyhlašuje veřejné řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím

Posted in veřejná zakázka malého rozsahu | Zanechat komentář

výstava Obnova Pražského hradu 1918 – 1929

Koncepci výstavy, kterou pořádá Správa Pražského hradu, a na které se podílí osm spoluautorů, připravila Jana Maříková-Kubková z ARÚ Praha. Rekonstrukce PH od podzimu 1918 vyvolala rozsáhlý stavebně historický a archeologický výzkum. Poznatky, které byly při výzkumech získány, se pak odrazily jak v práci architektů, tak i mnoha výtvarných umělců, a staly se tak součástí nové symboliky [...]

Posted in aktuality, výstavy a expozice | Zanechat komentář

pražský Archeologický ústav a Mezinárodní den archeologie 2017

Dne 21. 10. 2017 se ARÚ Praha znovu spolu s několika desítkami dalších institucí a zájmových spolků zapojí do Mezinárodního dne archeologie (www.denarcheologie.cz). Akci již tradičně vyhlašuje Archaeological Institute of America (AIA). V letošním roce je připravena jedna velmi úspěšná výstava s komentovanou prohlídkou v Praze a dvě mimopražské akce.

Posted in Mezinárodní den archeologie | Zanechat komentář

nominace Petra Sommera na Národní cenu vlády Česká hlava 2017

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání v pátek 22. září 2017 navrhla našeho dlouholetého kolegu a bývalého ředitele ARÚ Praha prof. Petra Sommera na udělení nejvyššího vědeckého ocenění Národní ceny Česká hlava 2017.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška M. Bravermanové, 17.10.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Mileny Bravermanové „Sbírka archeologického textilu na Pražském hradě„. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

cena předsedkyně Grantové agentury České republiky pro Gabrielu Blažkovou

Z rukou RNDr. Alice Valkárové, DrSc., předsedkyně GA ČR, převzala během slavnostního předání v prostorách Profesního domu dne 21. 9. 2017 naše kolegyně Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. významné ocenění za vynikající výsledky projektu „Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“. Foto z předání naleznete na našem FB.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

konference 2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

Posted in aktuality, konference, konference | Komentáře nejsou povoleny

nová publikace

Chvojka, Ondřej – Jiráň, Luboš – Metlička, Milan a kolektiv: Nové české depoty doby bronzové. Díl 1, díl 2 (2 svazky), Praha 2017 více informací

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška L. Robbiola, 14.9.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Luca Robbiola (TRACES laboratory (CNRS), Université Fédérale de Toulouse, France) „FROM THE EARLY METALS TO RODIN’S BRONZE: ARE CORRODED SURFACES A GREAT SOURCE OF INFORMATIVE DATA?“ Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti „OKA“ Archeologického ústavu [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

zahraniční ocenění pro tým Jany Maříkové Kubkové

Archeologický ústav obdržel zvláštní cenu revue Pamiatky a múzeá za r. 2016, za výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého„, a to ve zvláštní kategorii: „Za prezentáciu európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku“. Cenu převzala vedoucí týmu a kurátorka výstavy Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. v Trnavě, dne 7. září 2017 na slavnostním zahájení Dní evropského kulturního dědictví [...]

Posted in aktuality, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Europa Postmediaevalis 2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, která se uskuteční 17.-18.4.2018. Více informací: pozvánka (PDF)

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)

Projekt cílí na tvorbu společného výzkumně zaměřeného studijního programu archeologie realizovaného ve spolupráci dvou univerzitních pracovišt – Katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (KAR), Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (AU FF JU) a Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (ARUP). Synergické efekty zajistí studentům v rámci jejich studia a výzkumu spolupráci s kontaktními [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

přednáška Dr. M. Trzcińskiho, 2.8.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. hab. Macieje Trzcińskiho, prof. nadz. Uwr.: Praktyczne możliwości wykorzystania archeologii sądowej (Practical approach to forensic archaeology). Přednáška se uskuteční ve středu 2. srpna 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

střednědobé plány rozpočtu

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020: PDF Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019: PDF Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018: PDF

Posted in plány rozpočtu | Zanechat komentář

letní provoz knihovny

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. Praha bude ve dnech 7.7. a mezi 17. a 14.8. uzavřena pro veřejnost.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Iron in Archaeology

Ve dnech 30.5. až 1.6. 2017 proběhla v prostorách NTM v Praze mezinárodní konference ‘Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond’, konaná u příležitosti 50 výročí aktivit CPSA (Comité Pour la Sidérurgie Ancienne) k poctě profesora Radomíra Pleinera.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nová publikace

I. Boháčová – M. Šmolíková (eds.): Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3 více informací

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nový ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Dne 1. 6. 2017 byl předsedkyní AV ČR prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc. na příštích pět let jmenován nový ředitel pražského Archeologického ústavu Mgr. Jan Mařík, Ph.D., který převzal pětiletý post od doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů

Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“. Termín: 17. 5. 2017 – 29. 10. 2017

Posted in aktuality, výstavy a expozice | Zanechat komentář

NESAT XIII – North European symposium for Archaeological Textiles

Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 se v České republice vůbec poprvé uskutečnila mezinárodní konference věnovaná historickému vývoji textilní produkce „North European Symposium for Archaeological Textiles“. Spolupořadateli konference byly tři instituce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci a Správa Pražského hradu.

Posted in konference archiv | Zanechat komentář

přednáška prof. E. Pernicky, 6.6.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha si Vás dovoluje pozvat na přednášku profesora Ernsta Pernicky (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, Germany a Institute of Earth Sciences, Heidelberg University): „ISOTOPE ARCHAEOMETALLURGY“. Přednáška se uskuteční v úterý 6. června 2017 od 15:00 v knihovně Archeologického Ústavu v Praze.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

rozpočet 2016

Hospodaření ARUP v roce 2016: PDF Náklady a výnosy ARUP v roce 2016: PDF Stav finančních zdrojů: PDF

Posted in plány rozpočtu | Zanechat komentář

přednášky o maďarské archeologii, 18.5.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na dvě přednášky věnované maďarské archeologii, které přednesou Eszter Kreiter (Head of Archaeological Directorate, Budavári Ltd.): „Development-led Archaeology in Hungary“ a Attila Kreiter (Hungarian National Museum): „Digital archaeology – Hungarian National Museum database“. Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017 od 15:00 [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Gabriela Blažková laureátkou Ceny předsedkyně GA ČR za r. 2017

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo na svém zasedání dne 12. dubna 2017 o udělení Ceny předsedkyně GA ČR za postdoktorský projekt č. 13-34374P, „ Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“, Mgr. Gabriele Blažkové, Ph.D. z Oddělení záchranných výzkumů – pracoviště Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, [...]

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednášky E. Priehodové a Z. Hofmanové 11.5.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášky Edity Priehodové, Ph.D. „Koevoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence“ a Zuzany Hofmanové „Genetický původ prvních zemědělců v Evropě“. Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže nadace Pro archaeologia mediaevali

Dne 26. dubna t.r. zasedla rozšířená správní rada nadace Pro archaeologia mediaevali a stanovila následující pořadí prací podaných do prvního kola nadační soutěže a odměněných z prostředků nadace: 1. Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, Praha 2015. (20 000 Kč) 2. Helena Březinová, David Kohout et al., Středověké [...]

Posted in aktuality, Cena Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI | Zanechat komentář

Zveřejňování dat v archeologii – pracovní kolokvium

Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace.

Posted in aktuality, přednášky | Zanechat komentář

Růžek Ondřej

*

Posted in aktivní zaměstnanci | Zanechat komentář

Památky archeologické CVI (106) 2015

Památky archeologické CVI (106) 2015

Posted in Památky archeologické - archiv od 2002 | Zanechat komentář

zemřel doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že dne 4. dubna 2017 opustil řady české archeologické komunity doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

plán rozpočtu 2017

Plán rozpočtu 2017 (2017)

Posted in plány rozpočtu | Zanechat komentář

přednáška H. Březinové, 27.4.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. vi. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Heleny Březinové, Ph.D. Středověké textilie, která se uskuteční 27.4.2017 od 14.00 v knihovně Archeologického ústavu v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

nová publikace: Březinová – Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje, že vyšla nová publikace H. Březinové – D. Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

vyhlášení výsledků 9. ročníku Ceny Jana Rulfa

Dne 24. března 2017 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 9. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa. Celkem bylo předloženo 32 prací, z nichž bylo 12 bakalářských, 12 magisterských, 7 doktorských a 1 monografie. Slavnostní předání vítězům 1. – 3. místa v obou kategoriích se uskuteční: 10. května 2017 v 11:00 v knihovně Archeologického Ústavu v Praze.

Posted in aktuality, soutěž o Cenu Jana Rulfa | Zanechat komentář

výzva k podání nabídky na úklid prostor v objektu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku s názvem: ÚKLID PROSTOR V OBJEKTU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, v.v.i. – rámcová smlouva

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška M. Gojdy, 13.04.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Vás zve na přednášku prof. Martina Gojdy 25 let letecko-archeologického průzkumu ARUP. Souhrnné zhodnocení výzkumného programu 1992-2016. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“

Ve čtvrtek 30. března 2017 od 13:00 proběhne v knihovně Archeologického ústavu v Praze veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě

Výzkum lidských aktivit v horách těší v současné archeologii velkému zájmu. Nové nálezy posouvají tuto činnost do vyšších nadm. výšek a starších období. Dokládají výborné adaptační schopnosti člověka v drsných horských podmínkách již od neolitu. Většina dokladů je z vysokých pohoří z oblastí nad hranicí lesa. Archeologická prospekce v  zalesněných oblastech nižších hor je však obtížná a lidské aktivity málo [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

Časně eneolitická ohrazení v Čechách. Trubín, okr. Beroun

Projekt je realizován ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (D. Stolz). Je zaměřen na vyhodnocení a prezentaci archeologických pramenů, které byly získány při záchranném výzkumu jmenované instituce v Trubíně v okr. Beroun. Mimo jiné tam byl objeveno časně eneolitické přerušované příkopovité ohrazení (ovál o půdorysných rozměrech zhruba 100–150 m, ca 4000 př. Kr.), které je [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

Keltská oppida a jiná hradiště – mezikulturní srovnání

Ve výzkumu keltských oppid a s nimi spojených hospodářských a sociálních systémů zůstává množství nevyřešených problémů. K jejich objasnění může výrazně přispět zasazení oppid do širších chronologických i prostorových souvislostí. Projekt proto hodlá zhodnotit oppida v kontextu hradišť z předcházejícího (6.-5. stol. př. Kr.) i následného (raný středověk) období v české kotlině a poznatky zařadit do evropského kontextu. Takováto srovnání [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

nová publikace

Venclová, N.: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2016. Více informací: ZDE

Posted in aktuality | Zanechat komentář

RTG

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Restaurátorské laboratoře, oznamuje, že od 1. 3. 2017 bude v provozu nové rentgenové zařízení pro nedestruktivní obrazovou analýzu archeologických, antropologických a zoologických nálezů. Adresa: Restaurátorské laboratoře ARÚP, V Holešovičkách 41, Praha 8 Kontaktní osoba: Ludmila Barčáková, DiS. Kontakt: barcakova@arup.cas.cz; 266009234 Úřední hodiny: čtvrtek 8-16 hod Předávací protokol: DOC [...]

Posted in RTG | Zanechat komentář

oznámení o zprovoznění rentgenového zařízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Restaurátorské laboratoře, oznamuje, že od 1. 3. 2017 bude v provozu nové rentgenové zařízení pro nedestruktivní obrazovou analýzu archeologických, antropologických a zoologických nálezů.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška prof. M. Kohler-Schneider, 1.3.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Marianne Kohler-Schneider (BOKU): Archaeobotanical investigations on Late Iron Age agriculture and land use in Lower Austria. Přednáška se uskuteční ve středu 1. března 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška dr. R. Křivánka, 23.02.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Romana Křivánka (ARUP) „Důsledky orby a eroze ve výsledcích geofyzikálních měření“. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dle §2887 -2889 Občanského zákoníku) Zakladatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace vypisují soutěž o nejlepší publikovanou monografii nebo její dokončený rukopis v oboru [...]

Posted in aktuality, Cena Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI | Zanechat komentář

podklady pro tiskovou konferenci, 11. 1. 2017

Archeologický výzkum místa dopadu amerického letounu B-17 G „Laetitia“ z 2. světové války

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2017 | Zanechat komentář

pozvánka na tiskovou konferenci 11. 1. 2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Vás zve na tiskovou konferenci na téma: Archeologický výzkum místa dopadu amerického letounu B-17 G „Laetitia“ z 2. světové války, která se koná dne 11. 1. 2017 v 10:00 hod. v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2017 | Zanechat komentář

Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

PF2017

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Praha doby Karla IV. Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty)

K 6. prosinci 2016, tedy na sklonku roku věnovaného 700. výročí narození císaře Karla IV., zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. netypickou, virtuální výstavu, jež je zaměřena na nejširší veřejnost. K ní se obrací zejména svou formou, a to nejen díky tomu, že je zpřístupněna prostřednictvím internetu, ale zejména proto, že vybrané a dnes [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2016, tiskové zprávy | Zanechat komentář

přednáška dr. Quentina Deverse, 8. prosince 2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Quentina Deverse (French National Centre for Scientific Research, Paris) A history of Ladakh through its archaeological remains. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

konference 2016

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2016

Posted in aktuality, konference, konference | Zanechat komentář

přednáškový blok: Raně středověký šperk z pohřebiště Lumbeho zahrada na Pražském hradě

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na přednáškový blok: Raně středověký šperk z pohřebiště Lumbeho zahrada na Pražském hradě. Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 10:00 v knihovně Archeologického ústavu Praha (Letenská 4, Praha 1).

Posted in archiv přednášek | Komentáře nejsou povoleny

pražský Archeologický ústav se zapojil do projektu „APOSTOLUS 2016“ v Arménii

Ve dnech 22. září 2016 až 7. října 2016 podnikli pracovníci Archeologického ústavu spolu se společností G IMPULS, spol. s r. o. expedici do Republiky Arménie, kde prováděli geofyzikální měření a další dokumentační práce na několika vybraných lokalitách v provincii Armavir. Akce se uskutečnila za podpory guvernéra provincie Armavir a díky velkorysému daru společnosti Chironium.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2016, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Týden vědy a techniky AV ČR a Archeologický ústav v Praze

Pražský Archeologický ústav se znovu zapojí do největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdne vědy a techniky, který letos proběhne ve dnech 1. – 13. 11. 2016. V letošním roce bude pro širokou veřejnost připraveno několik přednášek, reflektujících odbornou činnost a publikační aktivity instituce. Podrobnější informace k přednáškám a k případné rezervaci naleznete na www.tydenvedy.cz

Posted in aktuality | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici archeologa

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG.

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

přednáškový blok New results from old data with GIS, 20. října 2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednáškový blok New results from old data with GIS, který se uskuteční v knihovně Archeologického ústavu (Letenská 4) ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 14.00 hodin.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologický ústav v Praze a Mezinárodní den archeologie 2016

Archeologický ústav AVČR v Praze se již potřetí zapojí do Mezinárodního dne archeologie, který letos proběhne v sobotu 15. 10. 2016 (www.denarcheologie.cz). Akci již tradičně vyhlašuje Archaeological Institute of America (AIA) a účastní se jí odborné instituce a zájmové spolky po celém světě. Kromě informací o aktivitách ARÚP, umístěných v areálu každoročního meziinstitucionálního centra MDA 2016 na Filozofické [...]

Posted in Mezinárodní den archeologie | Zanechat komentář

doplnění informací k otevřenému řízení Provádění archeologických výkopových…

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. doplňuje informace k otevřenému řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“.

Posted in otevřené řízení | Zanechat komentář

Komplexní dodávka polarizačního mikroskopu s příslušenstvím – oznámení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si dovoluje zveřejnit dokumenty související s uzavřením výběrového řízení na Komplexní dodávku polarizačního mikroskopu s příslušenstvím.

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

II. ročník interdisciplinárního pracovního setkání věnovaného památce T. Durdíka

Dne 10. září 2016 se na hradě Křivoklátu uskutečnilo II. pracovní setkání věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Na přátelském setkání archeologů středověku, žáků a přátel Tomáše Durdíka zaznělo 12 příspěvků z oblasti české a evropské kastellologie

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2016, tiskové zprávy | Zanechat komentář

přednáška Dr. J. Ościłowského 13. 9. 2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Jarosława Ościłowského (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) Dziedzictwo militarne doby wczesnego średniowiecza (X-połowa XIII w.) z terenu Mazowsza, nad środkową Wisłą. Přednáška se uskuteční v úterý 13. září 2016 od 14.00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

vyhlášení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje otevřené řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“.

Posted in aktuality, otevřené řízení | Zanechat komentář

zpráva zadavatele o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. podává zprávu o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“.

Posted in aktuality, výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

pozvánka na vzpomínkovou pobožnost

Dovolujeme si Vás pozvat na vzpomínkovou pobožnost za Tomáše Durdíka a Annu Durdíkovou, která se uskuteční 10. září 2016 od 9.00 do 10.00 v hradní kapli na Křivoklátu. Následně se uskuteční II. interdisciplinární pracovní setkání věnované památce Tomáše Durdíka.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní dodávka polarizačního mikroskopu s příslušenstvím.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici archeologa

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

otevření nové výstavy Libice nad Cidlinou – historie na soutoku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Obec Libice nad Cidlinou zvou na zahájení stálé výstavy Libice nad Cidlinou – historie na soutoku, která bude otevřena v pátek 5. 8. 2016 v budově obecního úřadu v Libici nad Cidlinou.

Posted in aktuality, výstavy a expozice | Zanechat komentář

výstava Dedičstvo Karola Veľkého v Bratislavě

Výstava Dědictví Karla Velikého, kterou loni uspořádal Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze v prostorách Starého královského paláce na Pražském hradě, byla převzata do Bratislavy jako projekt uskutečněný v rámci slovenského předsednictví EU. Vedle Památkového úřadu Slovenské republiky se na výstavě podílí Slovenské národní muzeum-Historické muzeum a Archeologický ústav SAV.

Posted in aktuality, výstavy a expozice | Zanechat komentář

Prubířský kámen prehistorie

Archeologie se nerada zabývá těmi stránkami lidské minulosti, které v archeologických nálezech nezanechaly jasné svědectví, byť není pochyb o tom, že neoddělitelně patřily k životu dávných lidí. Nedávná identifikace prubířských kamenů, v literatuře pokládaných za brousky, představuje zásadní krok při poznávání širokého spektra stránek archaických společností. Evropské sbírky evidují stovky tisíc takových artefaktů od eneolitu do raného středověku. [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zadává veřejnou zakázku v otevřeném řízení s názvem: Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Cena Jana Rulfa

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 9. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie. Soutěž je určena mladým autorům. Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor (autorský kolektiv) nebo jakýkoli jiný odborný navrhovatel. Pokud práci nepřihlásí sám autor (autorský kolektiv), vyžádá si ředitel ústavu jeho souhlas [...]

Posted in aktuality, soutěž o Cenu Jana Rulfa | Zanechat komentář

nové číslo Archeologických rozhledů

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů: 2016 / 01: celé číslo (PDF)

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška Dr. H. Kenzlera a A. Zeischka-Kenzlerové, 19.05.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Crusader Arsuf. German-Israeli Research on Town and Lordship PD Dr. Hauke Kenzlera a Annette Zeischka-Kenzlerové, M.A. (Eberhard-Karls-University Tübingen, Department of Medieval Archaeology), která se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 15:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i, Letenská 4, [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

redakce

Vydavatel: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. Adresa redakce: Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Letenská 4, CZ 118 01, Praha 1 č. dveří 24 (podkroví) pí. Herglová, tel.: 257014382, e-mail: pamatky@arup.cas.cz Vedoucí redaktor: Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc., e-mail: ernee@arup.cas.cz Technická redakce: Mgr. Ivana Herglová, e-mail: herglova@arup.cas.cz Časopis v současné [...]

Posted in redakce Památek archeologických | Zanechat komentář

Karel IV. a Nové Čechy. Obraz zapomenuté korunní země

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti a Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje si Vás dovolují pozvat na výstavu Karel IV. a Nové Čechy. Obraz zapomenuté korunní země.

Posted in výstavy a expozice | Zanechat komentář

cena a další nominace pro Archeologický atlas Čech

Archeologický atlas Čech, publikace Archeologického ústavu AVČR, Praha, v. v. i., získal Cenu za slovník/encyklopedii a také hlavní cenu Kniha roku v soutěži 8. ročníku Cen Nakladatelství Academia!

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Archeologické 3D virtuální muzeum získalo 2. místo v soutěži SCIAP

Projekt „Archeologické 3D virtuální muzeum“ (www.archaeo3d.com) realizovaný pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. získal 2. místo v kategorii Expozice/výstava prestižní celostátní soutěže SCIAP.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

konference Iron in Archaeology

Archeologický ústav CAV, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond, která bude věnovaná památce Radomíra Pleinera a koná se u příležitosti 50. výročí založení CPSA.

Posted in aktuality, konference | Zanechat komentář

konference 2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017.

Posted in aktuality, konference, konference | Komentáře nejsou povoleny

nová publikace

Petr Květina a kol.: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Pavel Mervart 2015 Více informací: zde

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb

Cílem projektu je technologická podpora širšího využití tradičních vápenných technologií při restaurování, konzervování a rekonstrukcích historických objektů. Svým programem navazuje na projekt uzavřený v r. 2015, zaměřený na výzkum vápenných technologií. Konkrétním cílem projektu je vývoj a návrh nových vápenných malt a omítek, které svým složením, kvalitou a zpracováním odpovídají originálu, a ověření jejich funkčnosti z materiálového, [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

výstava Lounská brána

Výstava o výsledcích archeologického výzkumu Lounské brány je instalována ve výstavní síni Vlastivědného muzea královského města Slaný v 1. patře. Vernisáž se uskuteční 20. dubna 2016 od 17.00. Expozice bude otevřena do 4. června 2016.

Posted in výstavy a expozice | Zanechat komentář

NESAT XIII

Symposium NESAT XIII organizují Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Fakulta textilního inženýrství, Technické univerzity v Liberci, ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Symposium se uskuteční 22.-26. května 2017 v prostorách Technické univerzity v Liberci (budova G, Studentská 2, Liberec).

Posted in aktuality, NESAT XIII | Zanechat komentář

přednášky J. Frolíka a M. Figlerowicze, 11.03.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednáškový blok: J. Frolík et al. (ARUP): Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech a M. Figlerowicz et al. (Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences): Dynasty and population of the Piast [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

nová publikace

Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al.: Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích

Počátky doby bronzové (ca 2200-1700 BC) jsou díky počínající bronzové metalurgii a rozvinutým dálkovým kontaktům předmětem intenzivního studia v celosvětovém měřítku. Území dnešních Čech patřilo tehdy k nejrozvinutějším v Evropě (Únětická kultura). Zejména v jihovýchodním sousedství Čech se dnes intenzivně zkoumají rozsáhlé opevněné sídelní aglomerace předměstského typu z té doby (např. Vráble, Slovensko). Jednou z mála takových lokalit v Čechách jsou díky [...]

Posted in přehled témat projektů | Komentáře nejsou povoleny

přednáška Dr. Milana Horňáka, 23.02.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Milana Horňáka (VIA MAGNA s.r.o.) Výskum severnej terasy Bratislavského hradu. Přednáška se uskuteční v úterý 23. února 2016 v 15:00 v knihovně Archeologického ústavu Praha, v.v.i. Letenská 4, Praha 1.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

výsledky výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky.

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

výsledky výběrového řízení na dodávku tonerů

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku tonerů.

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

výsledky výběrového řízení na dodávku policových regálů pro ukládání archiválií

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku policových regálů pro ukládání archiválií.

Posted in výběrová řízení, volná pracovní místa | Zanechat komentář

evaluace ARÚP 2015

Prezentace ARÚP Představení ARÚP: PDF . Prezentace jednotlivých vědeckých oddělení Oddělení archeologie pravěku: PDF Oddělení archeologie středověku: PDF Oddělení záchranných výzkumů: PDF Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie: PDF

Posted in evaluace ARÚP 2015 | Zanechat komentář

Estelle Ottenwelter laureátkou medaile prezidenta Turkmenistánu za rozvoj vědy, vzdělání a kultury

Za rozvoj vědy, vzdělání a kultury, posílení přátelských vztahů, a za rozšíření vzájemné spolupráce. Při příležitosti 20. výročí osamostatnění Turkmenistánu uděluje v souladu s vyhláškou č. 6855 dne 2. prosince 2015 prezident Turkmenistánu medaili “nezávislého, suverénního státu Turkmenistán” slečně Ottenwelterové. Prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

přednáška Dr. Alessandra Sebastianiho, 15.12.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Alessandra Sebastianiho (University of Sheffield): Relating different settlements. Roman archaeology and economy in coastal Etruria. Přednáška se uskuteční v úterý 15. prosince 2015 ve 14:00 v knihovně Archeologického ústavu Praha, v.v.i. Letenská 4, Praha 1.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Barčáková Ludmila

NNN

Posted in aktivní zaměstnanci | Komentáře nejsou povoleny

přednáška Dr. Thomase Erikssona 10.12.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku: Dr. Thomase Erikssona The Laboratory for Ceramic Research (Lund University) Settlement, rituals and pottery in Sweden during Bronze Age. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015 ve 14:00 v knihovně Archeologického ústavu Praha, v.v.i. Letenská 4, Praha 1.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

konference 2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

Posted in konference, konference | Komentáře nejsou povoleny

15. ročník festivalu Týden vědy a techniky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v rámci patnáctého ročníku festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR (www.tydenvedy.cz) – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY v Mostě, v Praze a v Hradci Králové.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška Dr. Omera Sergiho, 23.10.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Omera Sergiho (The Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology, Tel Aviv University) na téma Judah’s State Formation in Archaeological Perspective: An Abstract. Přednáška se uskuteční v pátek 23.10.2015 od 10:00 v knihovně Archeologického ústavu.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška Jána Steinhübela, 8.10.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jána Steinhübela „Zoborský kláštor a zoborské listiny vo včasnostredovekých dejinách Slovenska“, která se uskuteční 8.10. ve 14:30 v knihovně Archeologického ústavu v Praze, Letenská 4, Praha 1.

Posted in akce, archiv přednášek | Zanechat komentář

Mezinárodní den archeologie v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Dne 17. 10. 2015 v době mezi 10:00 – 16:00 hod. se pro zájemce z řad široké veřejnosti poprvé otevřou prostory Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (ARUP) v Letenské 4 (Praha 1). Kromě desítky stanovišť pro rodiny s dětmi, včetně virtuálního setkání s pravěkými lidmi a virtuální prohlídky pohřbů z doby bronzové, jsou návštěvníci zváni na pásmo přednášek [...]

Posted in Mezinárodní den archeologie | Zanechat komentář

výstava Dědictví Karla Velikého – příjezd originálu Zoborské listiny z roku 1113

Zoborské listiny existují dvě, z roku 1111 a 1113. Jedná se o ojedinělé a mimořádně významné dokumenty, které pocházejí ze Zoborského kláštera u Nitry. Vznikly na počátku 12. století a popisují privilegia a majetkovou situaci raně středověkého kláštera a přinášejí také významné informace o způsobu organizace celého Nitranska. Pro pražskou výstavu Dědictví Karla Velikého jsme vybrali [...]

Posted in Dědictví Karla Velikého | Zanechat komentář

Archaeometallurgy of Iron, Liblice 1987

PDF publikace se připravuje.

Posted in výbor pro archeometalurgii | Zanechat komentář

Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu

Oblastní muzeum v Mostě a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Vás zvou na výstavu Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu. Archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech. Výstava se koná v hlavní budově Oblastního muzea v Mostě od 25.09.-31.12.2015.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

tunel Blanka z pohledu archeologů – záchranný výzkum v letech 2008–2014

Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při budování tunelu Blanka (otevřen bude 19. 9. 2015) v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a v některých úsecích též firmou Archaia, trval od října 2008 do května 2014. Stavba tunelu, jejímž investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

nová publikace

Militký, J. 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

výstava Dědictví Karla Velikého – předání nově zrestaurovaných šperků z Lumbeho zahrady na Pražském hradě

V rámci výstavy Dědictví Karla Velikého, která je přístupná v Tereziánském křídle a Starém paláci na Pražském hradě do 14.10. 2015, jsou nově představeny šperky z pohřebiště v Lumbeho zahradě. Tento unikátní soubor prošel v letech 2012-2014 novým zpracováním a zrestaurováním na základě projektu uděleného Grantovou agenturou České republiky.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

vzpomínková pobožnost za Tomáše Durdíka a interdisciplinární setkání

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na vzpomínkovou pobožnost za Tomáše Durdíka a Annu Durdíkovou, která se uskuteční 13. září 2015 od 9.30 do 10.00 v kapli hradu Křivoklát. Na vzpomínkovou pobožnost naváže první interdisciplinární pracovní setkání věnované památce Tomáše Durdíka.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Komplexní dodávka optického (trinokulárního) stereomikroskopu s příslušenstvím.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška Dr. Stefana Eicherta, 11.09.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mag. Dr. Stefana Eicherta (Institute of Prehistoric and Historical Archaeology, University of Vienna, Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences) na téma Digital Humanities in History and Archaeology. Přednáška se uskuteční v pátek 11. 9. 2015 od 14:30 v knihovně Archeologického ústavu [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Pincová Vanda

.

Posted in aktivní zaměstnanci | Komentáře nejsou povoleny

Český Dub

V letech 2001 – 2003 byl v souvislosti s parkovými úpravami prováděn záchranný archeologický výzkum na ostrožně v Českém Dubu v lokalitě Starý Zámek, kde od roku 1237 stála johanitská komenda. Zkoumáním se doložila čtyřboká klášterní dispozice, odhaleno bylo několik ostatků. V roce 2003 byl nalezen unikátní románský ostatkový kříž, který byl, mimo jiné, vystaven i na výstavě Otevři zahradu rajskou. [...]

Posted in terénní výzkumy | Zanechat komentář

Čížková Martina

.

Posted in aktivní zaměstnanci | Komentáře nejsou povoleny

záchranný archeologický výzkum v prostoru Lounské brány ve Slaném

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí ulice Husova ve Slaném provádí v měsících červenci a srpnu Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum, který se soustředí především do míst, kde v minulosti stávala tzv. Lounská brána. Terénní výzkum zachytil kromě základového zdiva samotné věže Lounské brány i několik dalších kamenných konstrukcí souvisejících s tímto článkem městské fortifikace [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015 | Zanechat komentář

Dvacet let výzkumu památky UNESCO

Pod stejným názvem byla od 2. července zpřístupněna v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře výstava výsledků záchranných archeologických výzkumů v tomto ve středověku druhém nejvýznamnějším českém městě. Název výstavy odkazuje na skutečnost, že Kutná Hora byla před dvaceti lety zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a jedním z důvodů zápisu bylo také kutnohorské podzemí. Z velkého počtu archeologických [...]

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

podklady pro tiskovou konferenci: Výstava „Dědictví Karla Velikého“

Putovní výstava „Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových konferencí za rok 2015 | Zanechat komentář

Komplexní dodávka optického stereomikroskopu s příslušenstvím

Archeologický ústav  AV ČR, Praha, v.v.i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Komplexní dodávka optického (trinokulárního) stereomikroskopu s příslušenstvím“.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

výstava Dědictví Karla Velikého

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad, Vás zve na výstavu Dědictví Karla Velikého – raný středověk jako kolébka evropské kultury, kterou připravil v období 17. 7. – 14. 10. 2015 na závěr projektu Cradles of European Culture, uděleného v rámci Programu Culture 2007-2015, v prostorách Tereziánského křídla Pražského hradu.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Uramová Valéria

Zaměstnání: – od r. 2007: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Pražský hrad (kresebná dokumentace nálezů). * Bibliografie: – Uramová, V. (v tisku): Ikonografické pramene pre poznanie rímskych záhrad od 2. storočia n. l., OAN 2014. – Uramová, V. 2013: Rímske záhrady na konci antiky a ich odkaz v záhradách stredoveku. Praha FF – UK (Nepublikovaná [...]

Posted in aktivní zaměstnanci | Komentáře nejsou povoleny

prohlášení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Od roku 2012 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i účastní projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Po schválení věcného záměru vládou ČR spolupracovali zástupci Archeologického ústavu i na jeho paragrafovém znění, které v současnosti prochází vnějším připomínkovým řízením. Připomínky týkající se ochrany archeologického dědictví, které vznesla Akademie věd ČR, byly na jednání [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

přednáška Dr. Andrease Boose, 15.06.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Andrease Boose (Museen der Stadt Regensburg – Historisches Museum) na téma: Řezenská městská archeologie: principy, evidence, prezentace. Přednáška se uskuteční v pondělí 15. 6. 2015 od 15:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i (Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.)

Projekt je zaměřen na vyhodnocení mladoneolitického sídliště s pozůstatky „monumentální“ architektury, tzv. rondelu, odkrytého na katastru Vchynic (okr. Litoměřice). Rondely se objevují v první pol. 5. tis. př. n. l. na širokém teritoriu střední Evropy, od Bavorska až na území Slovenska, Maďarska a Rakouska, a jsou objektem intenzívního zájmu zahraničních odborníků. Rondely dosahují podobně jako mladší objekty [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

kolokvium u příležitosti 90. výročí zahájení archeologického výzkumu Pražského hradu

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá kolokvium u příležitosti 90. výročí zahájení archeologického výzkumu Pražského hradu. Kolokvium se koná 3. června 2015, v sále č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1. Bližší informace naleznete v programu.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

smlouva na dodávku Komplexní dodávky bezpilotního zařízení, včetně příslušenství

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zveřejňuje text smlouvy na dodávku Komplexní dodávky bezpilotního zařízení, včetně příslušenství s firmou Mensuro s.r.o.: PDF.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. oznamuje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní dodávku bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2014

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ Moderátor: Petr Charvát Výběrová bibliografie s tematikou„Orientalia Bohemica” 2014

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

přednáška dr. Beaty Kwiatkowské-Kopky, 13.05.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Beaty Kwiatkowské-Kopky Zastosowanie graficznych technik komputerowych w rekonstrukcji architektury średniowiecznej z punktu widzenia archeologa / Computer-based visualisation of medieval architecture from the point of view of the archaeologist. Přednáška se uskuteční ve středu 13.05.2015 v knihovně ARÚP (Letenská 4) od 15.00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

70. výročí konce druhé světové války na Mostecku – výstava a doprovodná akce

Od r. 2013 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Pyrotechnickou službou Policie ČR v předpolí Lomu Bílina archeologický výzkum německých protiletadlových postavení z let 1944-45. Vojenská postavení chránila Sudetskou továrnu na pohonné hmoty (Sudetenländische Treibstoffwerke, A. G. – STW). Jedná se o první výzkum svého druhu v Evropě a archeologie se tímto stala [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

skupina záchranných výzkumů

Skupina záchranných výzkumů zajišťuje terénní výzkum v regionech, které jsou dlouhodobě cílem odborného zájmu Archeologického ústavu (Slánsko, Mělnicko, východní okraj Velké Prahy). Formou mozaiky se získává přehled o vývoji osídlení těchto oblastí pro pravěk a středověk. Ten je kombinován s výzkumy rozsáhlých polykulturních lokalit s cílem sledovat jejich vnitřní strukturu a proměny v kratších časových obdobích. Teoretický zájem se [...]

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

podklady pro tiskovou konferenci, 16. 4. 2015

Archeologický atlas Čech Archeologický atlas Čech vznikl v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze v rámci projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“. Projekt je financován v programu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v letech 2012–2015.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

zakázka malého rozsahu: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

pozvánka na tiskovou konferenci

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Vás zve na tiskovou konferenci na téma Archeologický atlas Čech, která se koná dne 16. 4. 2015 v 10:00 hod. v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2015 | Zanechat komentář

uzavření knihovny ARÚP

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 bude knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. z důvodu konání tiskové konference na téma „Archeologický atlas Čech“ v době mezi 9:00 – 12:00 hod. pro veřejnost uzavřena.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

oznámení o zrušení výběrového řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zrušil, v souladu s článkem 17.4 Výzvy k podání nabídek, výběrové řízení na zakázku s názvem Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

seminář o eneolitu a časné době bronzové v Arménii

V úterý 24.3. ve 14:30 proběhne v místnosti č. 13 (vchod z malého dvorečku) seminář věnovaný eneolitu a časné době bronzové v Arménii. Vstupní přednášku prosloví dr. Diana Zardaryan (https://sci.academia.edu/DianaZardaryan).

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška doc. K. Nováčka

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. Karla Nováčka (Katedra archeologie ZČU Plzeň) na téma Středověká městská krajina severovýchodní Mezopotámie. Nedestruktivní archeologický průzkum „kolébky urbanismu“. Kontext výzkumného projektu a jeho první výsledky. Přednáška se uskuteční ve středu 8. 4. 2015 od 15:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i, [...]

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

zakázka malého rozsahu: Komplexní dodávka GPS sestavy

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem: Komplexní dodávka GPS sestavy, včetně příslušenství pro zpracování geodetických dat

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes

Muzeum Cheb srdečně zve na výstavu „Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes“, která bude probíhat od 6.3.2015 do 14.6.2015. Vernisáž k této výstavě se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. 2015 od 17.00 hod.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

zemřel PhDr. D. Koutecký

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 26. 2. 2015 zemřel významný archeolog, kolega a přítel PhDr. Drahomír Koutecký.

Posted in oznamení o úmrtí | Zanechat komentář

raně středověké pohřebiště Nesvětice

Výzkum raně středověkého pohřebiště Nesvětice (2013) V červenci a srpnu roku 2013 proběhla první sezóna výzkumu raně středověkého pohřebiště „Nesvětice“. Před zahájením odkryvu byla plocha podrobena geofyzikálnímu měření. Pod terénní nerovností uprostřed plochy se objevil pravoúhlý půdorys, který je prozatím považován za pozůstatek nadzemní stavby zaniklé vrcholně středověké vsi Nesvětice

Posted in strategický průzkum předpolí Lomu Bílina na Mostecku | Zanechat komentář

archeologie 2. světové války na Mostecku

Výzkum protiletadlových postavení z 2. světové války v roce 2013 1. Úvod V roce 2013 byl v předpolí Lomu Bílina realizován archeologický výzkum postavení německého protiletadlového dělostřelectva z období 2. světové války. Z leteckých fotografií z roku 1953 a geofyzikálním průzkumem bylo zjištěno, že na polích mezi bývalou silnicí Braňany – Jenišův Újezd a bývalým letištěm Libkovice se nachází postavení dvě. Jižní [...]

Posted in strategický průzkum předpolí Lomu Bílina na Mostecku | Zanechat komentář

prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. laureátem pamětní medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

Během slavnostního setkání dne 18. února 2015 převzal z rukou předsedy Akademie věd prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. oborovou pamětní medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách dlouholetý pracovník a bývalý ředitel (1993-1997) Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015 | Komentáře nejsou povoleny

úmrtí prof. PhDr. Radomíra Pleinera, DrSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v úterý 13. ledna 2015 zemřel jeho dlouholetý pracovník prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc.

Posted in oznamení o úmrtí | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2014/04

Právě vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2014/04: obsah a abstrakta (PDF).

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

hroby „knížat“ ze starší doby železné v Praze – Letňanech

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2015, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Památky archeologické CV / 2014

Vyšel nový ročník Památek archeologických – CV / 2014: obsah, abstrakta článků, recenze (PDF).

Posted in aktuality | Zanechat komentář

prof. PhDr. Evžen Neustupný CSc. laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Laureátem za společenské vědy se pro r. 2014 stal dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., prof. PhDr. Evžen Neustupný CSc.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

PF 2015

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

konference 2014

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2014

Posted in archiv konferencí, konference archiv | Komentáře nejsou povoleny

nová archeologická expozice v Národní galerii v Praze

Oddělení Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. připravilo archeologickou expozici k dějinám Salmovského a Schwarzenberského paláce, Praha 1 – Hradčany.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2014, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Otevři rajskou zahradu. Benediktini v srdci Evropy 800-1300

Výstavu Otevři rajskou zahradu. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Centrem medievistických studií Akademie věd České republiky, za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Správy Pražského hradu, Národního muzea a Národní knihovny. Výstava se bude konat ve Valdštejnské jízdárně v Praze v termínu od 7. [...]

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

přednáška Dr. V. Heyda, 4.11. 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. V. Heyda na téma New Perspectives on Yamnaya and Corded Ware in Archaeology and Sciences. Přednáška se uskuteční 4. listopadu 2014 od 14:00 hod. v knihovně ARÚP.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

vyhlášení výběrového řízení na pozici geoarcheologa

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – geoarcheolog

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Týden vědy a techniky 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v rámci čtrnáctého ročníku festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR (www.tydenvedy.cz) – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a VEŘEJNOU PŘEDNÁŠKU.

Posted in týden vědy a techniky | Zanechat komentář

vyhlášení výběrového řízení na pozici vědeckého pracovníka

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: vědecký pracovník – specializace: archeologie raného středověku

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška Dr. Y. Gadota, 16.10. 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku izraelského archeologa Dr. Yuvala Gadota na téma Jerusalem. Rural Sites and Agricultural Installations in and out of the City. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16.10.2014 od 14:00 v prostorách knihovny ARÚP.

Posted in archiv přednášek | Komentáře nejsou povoleny

Archeologické rozhledy 2014/3

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2014/03: obsah a abstrakta článků (PDF).

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

mše svatá za zesnulého PhDr. Václava Mouchu, CSc.

Ve čtvrtek 25. září od 18.00 hod. se bude v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konat mše svatá za zesnulého PhDr. Václava Mouchu, CSc.

Posted in oznamení o úmrtí | Zanechat komentář

spuštění mobilní verze webových stránek Culture Heritage Route

V srpnu letošního roku byla spuštěna mobilní verze webových stránek Culture Heritage Route, které jsou hlavním médiem virtuální naučné stezky vytvořené v rámci projektu Cradles of European Culture. Mobilní verze je určena pro chytré telefony a tablety, vstoupit do ní lze buď vyhledáním webové adresy nebo přes QRcode, které budou postupně umisťovány v informačních centrech jednotlivých lokalit.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2014, tiskové zprávy | Zanechat komentář

nová e-publikace

Dreslerová, D. (ed.): Počítačová podpora v archeologii / Computer application in archaeology XIII

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Počítačová podpora v archeologii / Computer application in archaeology XIII

Posted in elektronické publikace ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. | Komentáře nejsou povoleny

archeologický nález kostela na Vyšehradě

Praha/Vyšehrad. V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2014, tiskové zprávy | Zanechat komentář

úmrtí PhDr. Václava Mouchy, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v sobotu 16. srpna 2014 zemřel jeho dlouholetý pracovník PhDr. Václav Moucha, CSc.

Posted in oznamení o úmrtí | Zanechat komentář

vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

Archeologický ústav AV ČR, Praha si dovoluje oznámit, že vyšel anglický překlad sedmi svazků Archeologie pravěkých Čech – The Prehistory of Bohemia. více informací

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

uzavření knihovny ARÚP

Knihovna Archeologického ústavu bude v období od 7.7.2014 do 4.8.2014 uzavřena!

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě

Posted in elektronické publikace ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. | Zanechat komentář

nová e-publikace

K. Perrin a kol.: Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě. EAC Guidelines 1

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška doc. J. Beneše, 17.6.2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Vás zve na přednášku doc. PhDr. Jaromíra Beneše, Ph.D. Počátky zemědělství ve Starém světě: paleoekologická a archeologická perspektiva, která se koná v úterý 17. června 2014 ve 14:00 v knihovně Archeologického ústavu Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Braňany budou místem mírových oslav

Mír nebyl zadarmo aneb připomínka 70. výročí zahájení „Bitvy o palivo“´- takový název nese akce, která se v Braňanech na Mostecku uskuteční v neděli 18. května. Místem hlavního dění se stane prostor u kulturního domu. Snahou je připomenout význam Braňan a jejich okolí za 2. světové války. V plánu jsou ukázky i projížďky v technice z 2. sv. války a [...]

Posted in archiv tiskových konferencí za rok 2014 | Zanechat komentář

spuštění webové stránky Culture Heritage Route

V rámci projektu Cradles of European Culture, který se soustředí na představení raného středověku a jeho významu pro rozvoj současné Evropy nejširší evropské veřejnosti, byla vytvořena virtuální Culture Heritage Route. Formou naučné stezky se snaží navést návštěvníka, aby se seznámil s jednotlivými lokalitami, které tvoří páteř projektu, a aby je mohl porovnat v jejich historickém rozměru.

Posted in aktuality, Culture Heritage Route | Komentáře nejsou povoleny

Ztracené poklady Rychnovska

Orlická galerie, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Vás zve na výstavu Ztracené poklady Rychnovska. Výstava představí na regionálních nálezech šperky, drobnou plastiku a umělecké řemeslo v pravěku. Výstava se uskuteční od 25.04. do 15.06.2014.

Posted in archiv výstav a expozic | Komentáře nejsou povoleny

předávání Ceny Jana Rulfa 2013

V úterý, 15.04.2014, byly v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. předávány Ceny Jana Rulfa za rok 2013.

Posted in aktuality | Komentáře nejsou povoleny

přednáška dr. A. Pluskowského a dr. A. Browna, 29.04.2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Alekse Pluskowského a Dr. Alexe Browna (University of Reading): Landscapes of holy war and colonisation: The ecological impact of the crusades in the medieval eastern Baltic. Přednáška se uskuteční v knihovně ARÚP 29. dubna 2014 od 14:00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Slované. Rakovnicko v raném středověku

Muzeum T.G. Masaryka Rakovník si Vás dovoluje pozvat na putovní výstavu Slované. Rakovnicko v raném středověku, která se bude konat od 25. dubna do 15. června 2014.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

přednáška prof. Juliana Hendersona, 10. dubna 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Juliana Hendersona The Silk Road: tracing cultural contact using ancient glass studies. Přednáška se uskuteční v knihovně ARÚP 10. dubna 2014 od 14:00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

nová publikace

Venclová (ed.) a kol.: Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age and the Hallstatt Period

Posted in aktuality | Zanechat komentář

podklady pro tiskovou konferenci, 24.03.2014

Archeologové provádí unikátní výzkum, pyrotechnici likvidují tuny munice V Evropě jedinečný archeologický výzkum se koná v těchto dnech na předpolí lomu Bílina. Archeologové z Akademie věd zkoumají území, které sehrálo za 2. světové války významnou roli. Odkrývají totiž jedno z postavení německého protiletadlového dělostřelectva. Odkryvem ornice se dostávají k základům kanónů i těžké munici, která je stále aktivní. Archeologové se [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových konferencí za rok 2014 | Zanechat komentář

vyhlášení výsledků 8. ročníku (2013) soutěže o Cenu Jana Rulfa

Dne 11. března 2014 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 8. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa. Celkem bylo předloženo 38 prací, z nichž bylo 5 bakalářských, 23 magisterských, 9 doktorských a 1 rukopis monografie

Posted in aktuality, soutěž o Cenu Jana Rulfa, soutěž o Cenu Jana Rulfa | Komentáře nejsou povoleny

Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených archeologických lokalit v Ústeckém kraji

Tříletý projekt byl realizován ve spolupráci s archeology Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech (odpovědný spoluřešitel: P. Lissek, dále J. Blažek, E. Černá, K. Derner, V. Peksa, M. Půlpán, Z. Smrž, V. Sušická, M. Sýkora, M. Volf). Hlavní náplní celého projektu byla široká a systematická realizace nedestruktivních geofyzikálních metod na různých typech významných i ohrožených archeologických [...]

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

přednáška Dr. C. Knipper, 27. března 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Coriny Knipper Exploring diet and mobility by stable isotope analyses: examples from current investigations. Přednáška se uskuteční v knihovně ARÚP 27. března 2014 od 14:00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

nové publikace

Neustupný (ed.) a kol.: Prehistory of Bohemia 3. The Eneolithic Jiráň (ed.) a kol.: Prehistory of Bohemia 4. The Bronze Age Salač (ed.) a kol: Prehistory of Bohemia 7. The Roman Iron Age and the Migration Period Pavlů – Metlička: Neolitický sídelní areál ve Vochově

Posted in aktuality | Zanechat komentář

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací za rok 2013

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období od 1. ledna do 31. prosince 2013

Posted in poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 | Zanechat komentář

výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – antropolog

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – antropolog.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Aquileia. Křižovatka Římské říše

Výstava Aquileia. Křižovatka Římské říše bude otevřena v Ostravě, v Ostravském muzeu, Masarykovo náměstí 1. Vernisáž výstavy, uspořádané v rámci projektu Furlansko země patriarchů, se uskuteční 18.02.2014.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

nové publikace

Militký: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách. 5. století před Kristem až. 7. století po Kristu Dobeš – Limburský a kol.: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi Pavlů (ed.) – Zápotocká: Prehistory of Bohemia 2. The Neolithic

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2013

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ Moderátor: Petr Charvát Výběrová bibliografie s tematikou „Orientalia Bohemica“ 2013

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

přednáška M. Pearce 16. ledna 2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Marka Pearce The chronology and mechanisms of spread of the early Neolithic in Italy ‐ a Bayesian approach. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2014 v 10.00 v knihovně ARÚP.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2013/04

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů: 2013/04: obsah a abstrakta článků

Posted in aktuality | Zanechat komentář

konference 2013

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2013

Posted in archiv konferencí | Komentáře nejsou povoleny

Svět tajemných Baltů. Pobaltí před Balty. Od sv. Vojtěcha po Jagellonce

Výstavu Svět tajemných Baltů. Pobaltí před Balty. Od sv. Vojtěcha po Jagellonce pořádá Moravské zemské muzeum a Masarykova univerzita. Výstava se koná od 4. prosince 2013 do 28. září 2014 v prostorách Moravského zemského muzea

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

zemřel PhDr. Václav Spurný, CSc.

24. listopadu 2013 zemřel ve věku nedožitých 94 let PhDr. Václav Spurný, CSc. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. se tímto připojuje k řadě kondolujících.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška M. Jakobssona 9. prosince 2013

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mattiase Jakobssona The genomic footprint of early northern Europeans věnující se problematice pravěkých migrací v Evropě a populačním vztahům mezi lovci-sběrači a zemědělci z pohledu archeogenetiky. Přednáška se uskuteční v pondělí 9. prosince 2013 v 16.00 v knihovně ARÚP.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2013/03

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů: 2013/03.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

13. ročník festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR proběhne od 1. do 15.11.2013.

Posted in Den otevřených dveří v ARU | Zanechat komentář

Stříbrná Jihlava 2013

Konference Stříbrná Jihlava 2013. Konference k historii hornictví a důlních prací se uskuteční v Jihlavě ve dnech 10.-12. října 2013.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

zapojení ARÚ do sítě eduroam

Od 1. července 2013 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. zapojil do sítě eduroam věnující se podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

letní provoz knihovny

Knihovna Archeologického ústavu bude ve dnech 15.7. až 9.8.2013 pro veřejnost uzavřena.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2013/02

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 02/2013: obsah a abstrakta (PDF)

Posted in aktuality | Komentáře nejsou povoleny

vypsání 8. ročníku Ceny Jana Rulfa

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. vypisuje 8. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie.

Posted in aktuality, soutěž o Cenu Jana Rulfa | Komentáře nejsou povoleny

Brandýsské náměstí

Oblastní muzeum Praha – východ si Vás dovoluje pozvat na výstavu Brandýsské náměstí, která se uskuteční od 20.06. do 08.09.2013.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů

Muzeum T.G.M. Rakovník si Vás dovoluje pozvat na výstavu Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů, která se uskuteční od 06.06. do 04.08.2013.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Příbramské stříbro

Hornické muzeum v Příbrami si Vás dovoluje pozvat na výstavu Příbramské stříbro, která se uskuteční od 01.06 do 01.09.2013.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Muzejní noc ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

8. června proběhne muzejní noc v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Posted in archiv výstav a expozic | Komentáře nejsou povoleny

Chrudim – podzemní garáže hotelu Bohemia

Od počátku března tohoto roku vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. výzkum v místě staveniště podzemních garáží, které mají doplnit zázemí souběžně rekonstruovaného hotelu Bohemia v Chrudimi, jeho investorem je chrudimský HOMA holding s.r.o. Zkoumaná plocha se nachází na rozhraní dvou chrudimských středověkých předměstí, Jánského a Kateřinského, a nejstarší zpráva o něm pochází ale až z roku 1707. Současná [...]

Posted in terénní výzkumy | Komentáře nejsou povoleny

přednáška prof. L. Travaini

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Filosofický ústav AV ČR v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR a UK si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou pronese Prof. Lucia TRAVAINI (Università degli Studi di Milano) na téma SAINTS AND SINNERS: Coins in medieval ritual contexts (11th – 16th centuries, Italy and beyond).

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

noc kostelů 2013

V noci z 24.05.2013 proběhne akce Noc kostelů, v jejímž rámci bude možné navštívit i baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Historické zahrady, jak je neznáte

Závěrečná přednáška z cyklu Historické zahrady, jak je neznáte se zaměří na virtuální procházku vrcholným dílem zahradního umění, nejkrásnější kulturní krajinou na světě – Lednicko-valtickým areálem, který už v roce 1996 zapsal Výbor pro světové dědictví UNESCO na Seznam světového dědictví.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Bystřec – založení, život a zánik středověké vsi

Výstava Bystřec – založení, život a zánik středověké vsi proběhne od 26.04. do 31.12. 2013 v Moravském zemském muzeu, Brno.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Boii between Reality and Fiction – Boier zwischen Realität und Fiktion

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Boii between Reality and Fiction – Boier zwischen Realität und Fiktion, která proběhne v Českém Krumlově od 14. do 16.11.2013.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Archaeologica historica 2013

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na 45. ročník mezinárodní konference Archeologie středověku. Více informací o konferenci

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška prof. M. Özdoğana

ARÚ AVČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášku prof. Özdoğana The process of Neolithization in Turkey, jež se uskuteční v pondělí 22. dubna 2013 ve 14.00 hod. v knihovně ARÚ AVČR, Praha, v.v.i. (Letenská 4, Praha 1).

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2013/01

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 4/2012: obsah a abstrakta (PDF)

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

Vernisáž výstavy v Moravském zemském muzeu u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu. Výstava bude otevřena od 28.03. do 29.09.2013.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

obhajoba doktorské disertační práce doc. M. Olivy

Dne 24. dubna 2013 v 11.00 hodin, ve studovně Archeologického ústavu AV ČR v Praze se koná řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd“ a obhajoba doktorské disertační práce Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě, doc. PhDr. Martina Olivy, PhD.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

seminář k objevu sakrální stavby na Vyšehradě v r. 2011

Dne 3.4. 2013 v 14,00 hod. se v knihovně ARÚP uskuteční seminář k objevu předrománské stavby pod bazilikou sv. Vavřince na Vyšehradě

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2012/04

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 4/2012: obsah a abstrakta (PDF)

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Discovering the archaeologists of Europe / Zkoumání evropské archeologické komunity

Posted in elektronické publikace ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. | Zanechat komentář

Hradní fotoarchiv

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. pořádá od 24.01. do 24.03.2013 výstavu Hradní fotoarchiv.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Fajáns – lidová keramika

Výstava Fajáns – lidová keramika se uskuteční v Regionálním muzeu v Chrudimi od 24.01 do 31.03.2013.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Klenoty z hlubin věků

výstavu Klenoty z hlubin věků, archeologie Pardubického kraje. Výstava archeologických unikátů bude zahájena dne 7. 2. 2013 v 17,00 v prostorách Regionálního muzea v Chrudimi (Široká 86).

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Šmahelová Lucie

ANN

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Kapustka Jan

*

Posted in aktivní zaměstnanci | Zanechat komentář

Královna Dagmar – česká princezna

Výstava pojednává o první známé „krajance“ v Dánsku – Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České. Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar. Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes. Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si [...]

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Dvě staletí návrhů na přestavbu hradu Bečov aneb proměny pohledu na historickou architekturu

Dne 16.01.2013 začíná v hlavní budově Národního technického muzea unikátní společná výstava NPÚ a NTM s názvem „Dvě staletí návrhů na přestavbu hradu Bečov aneb proměny pohledu na historickou architekturu“, kde budou vystaveny soutěžní návrhy, jež se zúčastní architektonické soutěže SH BEČOV – PŘÍKLADNÁ OBNOVA HRADU, PŘILEHLÝCH OBJETKŮ a areálu.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2012

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ Moderátor: Petr Charvát Výběrová bibliografie s tematikou „Orientalia Bohemica“ 2012

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Jak se dělá krása

Výstava o šperkařství seznámí nejen s historií šperku, ale hlavně ukáže, jak zručnými řemeslníky byli Keltové, jaké skvosty zhotovovali, které techniky, nástroje a jaké materiály při své práci využívali. Vystaveny jsou i originály šperků a trojrozměrné modely související s výrobními postupy řemeslníků. Zapůjčeny jsou ze sbírek Hornického muzea Příbram, Národního muzea, Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Lounech [...]

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

stanovisko Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR

Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR se vyjádřila ve věci autorství a spoluautorství publikace P. Pokorného Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

konference 2012

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádané v r. 2012

Posted in archiv konferencí | Zanechat komentář

9. konference environmentální archeologie

V Českých Budějovicích se 28.-30. ledna 2013 uskuteční již 9. ročník konference environmentální archeologie. Registrace příspěvků končí 21.12.2012

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednášky J. Ungera a V. Černého

Archeologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášky J. Ungera a V. Černého, které se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2012 ve 14:00 v knihovně ARÚ v Praze.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

podzimní cyklus přednášek 2012

Archeologický ústav AV ČR v Praze Vás zve na Podzimní cyklus přednášek 2012.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška Z. Borzové a P. Bistáka

ARÚP si Vás dovoluje pozvat na přednášku Zuzany Borzové a Petera Bistáka: Průzkum Kostolianské doliny, která se uskuteční v rámci Podzimního cyklu přednášek 2012

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška Priniatikos Pyrgos. 6000 let osídlení, 100 let výzkumu

Oddělení klasické archeologie Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně ve spolupráci s Centrem inovace výuky archeologie a muzeologie Vás zvou na přednášku Priniatikos Pyrgos. 6000 let osídlení, 100 let výzkumu.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednášky k Pernštejnskému roku

Muzeum Komenského v Přerově Vás zve na přednášky k Pernštejnskému roku.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Den otevřených dveří 2012

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná v rámci Týdne vědy a techniky 7. listopadu 2012.

Posted in Den otevřených dveří v ARU | Zanechat komentář

nové číslo Interdisciplinaria archaeologica III

Posted in nové číslo Interdisciplinaria archaeologica III | Zanechat komentář

nové Archeologické rozhledy 2012/03

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů 2012/03

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška profesora R. Grygiela

Archeologický ústav si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Ryszarda Grygiela (Muzeum archeologiczne i etnograficzne, Łódź): O potrzebie tworzenia reperów kulturowych w archeologii (na przykładzie neolitycznych badań na Kujawach i wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą). Přednáška se uskuteční v knihovně ARU ve čtvrtek 11. října 2012 ve 14:00.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

výstava archeologické obrázky

Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o., si Vás dovoluje pozvat na výstavu Rakovnické archeologické obrázky, která se koná od 11.11. do 18.11.2012.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

výstava O hřbitovech a pohřbívání

Oblastní muzeum Praha-východ, p.o. v Brandýse nad Labem Vás zve na výstavu O hřbitovech a pohřbívání, která se koná od 04.10 do 11.11.2012.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

3 přednášky prof. Osmunda Bopearachchiho

Česká numismatická společnost, Numismatické oddělení Národního muzea a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vás srdečně zvou na přednáškové večery prof. Osmunda Bopearachchiho, člena Centre national de la recherche scientifique v Paříži

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

opustil nás Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.

Není to tak dávno, co jsme měli možnost společně oslavit šedesáté narozeniny Tomáše Durdíka, dlouholetého vědeckého pracovníka Archeologického ústavu AV ČR, předního znalce evropské hradní architektury i hmotné kultury vrcholného a pozdního středověku, kamaráda, přítele. O to smutnější a překvapivější zpráva přišla 20. 9. 2012, kdy nás Tomáš Durdík, den po návratu z jeho oblíbené konference [...]

Posted in oznamení o úmrtí | Zanechat komentář

Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu

  Anotace Cílem projektu je využít technologie 3D skenování k vytvoření virtuálního muzea, které bude prezentovat obraz neolitické kultury na příkladu sídliště v Bylanech u Kutné Hory. Hlavním parametrem aplikovaného výzkumu projektu bude realizace metodiky pro evidenci, tezauraci a prezentaci archeologických nálezů v digitální podobě. Základní technologií bude optické 3D skenovaní artefaktů jehož výhodou je schopnost zachytit naprosto [...]

Posted in archeologické 3D virtuální muzeum | Zanechat komentář

zemřel Tomáš Durdík

Dne 20. září 2012 zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, kastelolog, evropsky významný specialista na hradní architekturu a hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a významný představitel ochrany národního kulturního dědictví.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Cesta napříč časem a krajinou

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Regionální muzeum v Kolíně si Vás dovolují pozvat na dlouhodobou výstavu nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008-2010.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

nová publikace

Boháčová, I. – Blažková, G.: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky, díl I a II

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Doklady vápenných technologií a vápenných hmot na archeologických nalezištích

Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na kolokvium Doklady vápenných technologií a vápenných hmot na archeologických nalezištích, které se koná ve čtvrtek 13.09.2012 v budově Národního technického muzea.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

výstava Z pravěku Mělnicka

Výstava archeologických nálezů zapůjčených z Regionálního muzea Mělník se koná ve Středočeské vědecké kavárně v Kladně, p.o. ve dnech 27.09.-23.10.2012.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

průzkum středověké osídlení v okolí Radčického a Lomského potoka

Od poslední čtvrti roku 2011 probíhá v oblasti předpolí hnědouhelného lomu „Bílina“ na katastrálním území Libkovice u Mostu dlouhodobý výzkumný záměr ArÚ AV ČR v Praze a Severočeských Dolů ve spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou Západočeská univerzita v Plzni, Národní muzeum, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě a Obec Mariánské Radčice. Do budoucna je předjednána spolupráce s dalšími [...]

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Chráněno: informace pro členy Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Posted in informace pro členy Dozorčí rady | Pro zobrazení komentářů zadejte heslo.

uzavření knihovny

Ve dnech 16.7. až 10.8. 2012 bude knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pro veřejnost uzavřena.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

nové publikace

Trefný, M. – Jiráň, L.: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem Sádlo, J. – Meduna, P. – Pokorný, P. – Daňhel, J.: Tajga bezdězskaя Danielisová, A: Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí

Posted in aktuality | Zanechat komentář

workshop k problematice středověkého hornictví

Workshop se uskuteční 17. července 2012, od 10.00 hodin na základně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v Kutné Hoře (Hloušecká 609).

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

pokračování archeologického výzkumu při stavbě tunelu Blanka ohroženo

Praha: Archeologický výzkum v rámci výstavby tunelu Blanka probíhá již od roku 2008. Za tu dobu přinesl významné poznatky z dějin Prahy, zejména jejich nejstaršího období – paleolitu, raného středověku a raného novověku. Po celou dobu byl ale výzkum doprovázen neshodami mezi investorem a orgány památkové péče, zejména Archeologickým ústavem v Praze. Investor opakovaně není ochoten dodržovat řádné [...]

Posted in aktuality, archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Obléhání hradu Sión roku 1437

Výstava nejnovějších archeologických objevů souvisejících s dobýváním hradu v roce 1437 se uskuteční v Českém muzeu stříbra (Hrádek) v Kutné Hoře.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2012/02

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů 2012/02

Posted in aktuality | Zanechat komentář

den otců v Moravském zemském muzeu

Který otec je nejlepší? Ten, který doprovodí své dítě na Den otců Datum: sobota 16. června 2012 od 13 do 18 hodin

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Budeč – víkendové komentované prohlídky

Sládečkovo Vlastivědné muzeum v Kladně pořádá od června do září víkendové komentované prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla a přilehlého raně středověkého hradiště Budeč

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Jak se dělá krása. O šikovnosti keltských šperkařů

Termín: 02.06.-31.10.2012. Výstava se uskuteční na zámku v Nižboru.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

nabídka a ceník leteckých fotografií archeologických lokalit

Archivní letecké fotografie a provádění leteckého průzkumu a snímkování historické krajiny Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. nabízí letecké fotografie archeologických lokalit

Posted in aktuality, nabídka a ceník leteckých fotografií archeologických lokalit | Zanechat komentář

nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové nadace byla zřízena dne 20.07.2011. sídlo: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, Malá Strana Účel nadace 1) Ochrana a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity, 2) rozvoj výzkumného potenciálu archeologie středověku, 3) ochrana a odborné využití archeologického kulturního dědictví, 4) podpora oborových zpracovatelských a publikačních [...]

Posted in nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové | Zanechat komentář

Noc kostelů

Dne 1. června 2012 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla proběhne Noc kostelů.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

přednáška J. Militkého

Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Jiřího Militkého, Ph.D. Nové poznatky o keltském mincovnictví ve střední Evropě.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

konference Theory and Method

Pořadatelé konference Theory and Method in the Prehistoric Archaeology of Central Europe uveřejnili seznam schválených sekcí, do nichž přijímají příspěvky.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Tajga Bezdeskaja

Vernisáž výstavy Tajga Bezdeskaja se uskuteční dne 9. května od 18 hodin na Fakultě sociálních studií v Brně, Joštova 10, ve 3. patře.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Europa Jagellonica

Výstava Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců se uskuteční v galerii GASK, Galerii Středočeského kraje, v Kutné Hoře od 20.05.-30.09.2012.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Z pokladů Národního muzea. Sochařství za vlády Jagellonců

Výstava Z pokladů Národního muzea. Sochařství za vlády Jagellonců se uskuteční 15.05.-30.09.2012 v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

dotisk Archeologie pravěkých Čech

V knihovně Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. je v prodeji dotisk kompletní řady publikace Archeologie pravěkých Čech, sv. 1-8.

Posted in aktuality, aktuality knihovny | Zanechat komentář

vyhlášení konkurzu na pozici vědecký pracovník – postdoktorand

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici – postdoktorand.

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška I. Purše

Společnost Vyšehrad si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Ivo Purše na téma Alchymie na dvoře Rudolfa II., v pondělí dne 14. května v 17 hodin ve Vratislavově sále Nového děkanství, K rotundě 10, Praha 2 – Vyšehrad.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

přednáška Marie Biancy D´Anny

Dne 25. 4. 2012 od 17.30 hod. se uskuteční veřejná přednáška Marie Biancy D´Anny (Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo) na téma The Neolithic in the Mil Steppe. First results of the German-Azeri Project at Kamiltepe, Azerbaijan.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

prohlášení akademických, vědeckých a odborných pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou činností v oboru archeologie

Prohlášení akademických, vědeckých a odborných pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou činností v oboru archeologie, je reakcí na novelu památkového zákona v podobě, kterou hodlá předložit vládě Ministerstvo kultury ČR.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

jarní exkurze v Archeologickém ústavu

Dne 9. května 2012, v 10.00 proběhne v rámci Dnu otevřených dveří Jarní exkurze v Archeologickém ústavu.

Posted in jarní exkurze 2012 | Zanechat komentář

přednáška dr. Phillipa Endicotta

Dne 5. dubna 2012 ve 14:00 se v knihovně ARÚP uskuteční přednáška předního evropského archeogenetika Phillipa Endicotta (Musée de l’Homme, Paříž) Authenticating European ancient DNA haplotypes: lessons from the Tirolean Iceman.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

novela památkového zákona

Dne 26.3. 2012 bylo paní Mgr. Aleně Hanákové, ministryni kultury ČR, předáno Stanovisko signatářů dopisu ze dne 31.1. 2012 k reakci MK na podklady, které byly prostřednictvím jejich zástupců předány ministryni kultury. Tento materiál i předchozí dokumenty najdete zde

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška Franse A.M.Wiggermanna

Oddělení pravěké archeologie Předního východu (Ústav archeologie a muzeologie, MU Brno) zve všechny zájemce na veřejnou přednášku prof. Franse A. M. Wiggermann (Free University of Amsterdam, Holandsko), experta na starověký Přední východ, na téma Mesopotamian Art and Religion: : The Horizon.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2012/1

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2012/1

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška profesora F.A. Holea

Oddělení pravěké archeologie Předního východu (Ústav archeologie a muzeologie, MU Brno) zve všechny zájemce na veřejnou přednášku amerického archeologa a antropologa, klíčového odborníka na epipaleolit a neolit Předního východu, profesora Franka A. Holea (Yale University, USA) na téma Ethnoarchaeology of nomadic pastoralism in Luristan, Iran.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

vyhlášení výsledků 7. ročníku Ceny Jana Rulfa

Dne 28. února 2012 vyhodnotila odborná komise spolu s ředitelem ústavu práce přihlášené do 7. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa.

Posted in aktuality, soutěž o Cenu Jana Rulfa | Zanechat komentář

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

přednáška prof. E. Neustupného

Dne 19. dubna 2012 ve 14:00 se v knihovně Archeologického ústavu uskuteční další seminář ARÚP, na němž prof. Evžen Neustupný pronese přednášku Hlavní problémy současné teorie a metody v archeologii.

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2011/4

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2011/4

Posted in aktuality | Zanechat komentář

přednáška doc. M. Gojdy

V pondělí 30.1.2012 ve 14:00 se v knihovně Archeologického ústavu uskuteční přednáška doc. PhDr. M. Gojdy, CSc. na téma Archeologie a letecký laserový průzkum (LIDAR).

Posted in archiv přednášek | Zanechat komentář

název projektu

anotaci projektu a dalsi informace nezapomenout vyplnit datová pole ve spodni casti obrazovky

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

výzkum …

stručná inforamce

Posted in Nezařazené | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2011

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Výběrová bibliografie s tematikou „Orientalia Bohemica“ 2011

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Praha-Bubeneč, ulice Ve struhách 95

Pražská čtvrť Bubeneč je od 2. poloviny 19. století známa jako bohaté archeologické naleziště. V době výstavby dnes již zaniklých továrenských areálů a jejich pozdějšího nahrazování obytnou zástavbou zde byly zaznamenány nálezy prakticky všech pravěkých kultur, se kterými se setkáváme v Praze a jejím okolí. Právě minulá intenzivní výstavba vedla současné archeology k představě, že zdejší archeologický potenciál [...]

Posted in terénní výzkumy | Zanechat komentář

Kačerová Zuzana

Náplň práce: Správa databáze archivu fotografií Přijímání: nových fotografií z výzkumů (dle směrnic pro předávání digitálních fotografií) starší fotodokumentace a fotografií z pozůstalostí (pokud jsou opatřeny popisy) Zpracování: starších fotomateriálů (negativy, pozitivy a diapozitivy), jejich digitalizace na skeneru a následné úpravy ve photoshopu Vyhledávání: konkrétních fotografií v databázi dle čísla či konkrétních kritérií (katasr, lokalita, vedoucí a rok [...]

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

nová publikace

Hošek, Jiří – Cleere, Henry – Mihok, Ľubomír (eds.): The Archaeometallurgy of Iron – Recent Developments in Archaeological and Scientific Research

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nová publikace

Charvát, Petr – Maříková Vlčková, Petra (eds.): Who was King? Who was not King? The rulers and the ruled in the ancient Near East

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Památky archeologické CII (102) / 2011

Vyšlo nové číslo časopisu Památky archeologické CII (102) / 2011

Posted in aktuality | Zanechat komentář

vzpomínkové setkání ke stému výročí úmrtí prof. Josefa Ladislava Píče

V pondělí 19. prosince letošního roku se na vyšehradském Slavíně uskutečnilo pietní setkání ke stému výročí úmrtí zakladatele moderní české archeologie prof. Josefa Ladislava Píče.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

8. konference environmentální archeologie

Ve dnech 01.-03.02.2012 se uskuteční 8. konference environmentální archeologie  

Posted in aktuality | Zanechat komentář

národní ceremoniál k předání ceny Evropské unie/Europa Nostra Award prof. T. Durdíkovi

Dne 19.10.2011 proběhl ve vile Lanna národní ceremoniál k předání ceny Evropské unie, Europa Nostra Award, prof. T. Durdíkovi.

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2011, tiskové zprávy | Zanechat komentář

Archeologické rozhledy 2011 / 3

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů 2011 / 3

Posted in aktuality | Zanechat komentář

PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. získal Cenu Akademie věd České republiky

PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. získal 22. září 2011 Cenu Akademie věd České republiky za realizaci projektu Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role.

Posted in internet | Zanechat komentář

konference 2011

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2011

Posted in archiv konferencí | Zanechat komentář

vzpomínky pražské archeologické obce na PhDr. L. Hrdličku

Archaia Praha, o.p.s. Archeologické oddělení Národního památkového ústavu Praha

Posted in aktuality | Zanechat komentář

výstava Krajinou pěstních klínu – Žatec

Výstava Krajinou pěstních klínu, ve stopách Jana Fridricha se přesunuje do hlavní budovy Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Vernisáž proběhne 14. 4. 2011 v 17:00, úvodního slova při zahájení výstavy se ujal PhDr. Václav Moucha, CSc.

Posted in archiv výstav a expozic | Zanechat komentář

Centrum medievistických studií

Centrum medievistických studií je vědecká instituce zaměřená na výzkum středověku a podporu doktorandských programů. Na našich stránkách najdete informace o pracovišti, jeho činnosti, projektech a zaměstnancích.   Centrum medievistických studií www prezentace http://cms.flu.cas.cz Některé materiály dokumentárního charakteru jsou dosud pouze ve staré verzi stránek. http://cms.flu.cas.cz/old/index2.html Centrum medievistických studií zveřejňuje na svých stránkách významné edice k českým středověkým [...]

Posted in Centrum medievistických studií | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2010

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Výběrová bibliografie s tematikou„Orientalia Bohemica“ 2010

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Instituce, grantové agentury

VĚDA A VÝZKUM Akademie věd ČR MK ČR, výzkum a vývoj Rada pro výzkum, vývoj a inovace hodnocení institucí 2011 Věda.cz – průvodce informacemi o vědě a výzkumu GRANTOVÉ AGENTURY, NADAČNÍ FONDY, DOTAČNÍ PROGRAMY GA AV ČR GA ČR MK ČR – granty a dotace Kultura 2000 – Program Culture PAMÁTKOVÉ ÚSTAVY Národní památkový ústav, [...]

Posted in instituce, grantové agentury | Zanechat komentář

Archeologie v ČR

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Česká archeologická společnost. Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska Moravská archeologie   PROJEKTY Národního památkového ústavu Informační systém o archeologických datech (ISAD) SAS ČR – Státní archeologický seznam České republiky Významné archeologické lokality v ČR ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKOVÁ PÉČE Archaia o. s. http://www.archaia.cz/page.html Archaia Praha o.p.s. http://www.archaiapraha.cz Archaia Brno [...]

Posted in archeologie v ČR | Zanechat komentář

Archeologie v zahraničí

  Europae Archaeologiae Consilium http://www.e-a-c.org/   ARCHEOLOGICKÉ SERVERY A ODKAZY SR Archeologický ústav SAV, Nitra http://www.archeol.sav.sk/index.php Archeologický ústav SAV, Košice http://www.cassovia.sk/archsav/ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky http://www.pamiatky.sk/pamiatky/domov Slovenská archeologická společnost http://www.sas.sav.sk/

Posted in archeologie v zahraničí | Zanechat komentář

Užitečné adresy

Rada Evropy – archeologie http://www.coe.int/ Česká geologická služba http://www.geology.cz/extranet Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze http://www.natur.cuni.cz/faculty Vysoká škola chemicko technologická http://www.vscht.cz/homepage Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze (CMS Praha) http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=527 Dendrochronologie v ČR http://www.dendrochronologie.cz/ Kabinet pro klasická studia AV ČR http://www.clavmon.cz/ Ministerstvo vnitra ČR – Archivní fondy a sbírky v České republice: http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php Alexander [...]

Posted in užitečné adresy | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2009

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Výběrová bibliografie s tematikou„Orientalia Bohemica“ 2009

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2008

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Výběrová bibliografie s tematikou„Orientalia Bohemica“ 2008

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2007

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Výběrová bibliografie s tematikou„Orientalia Bohemica“ 2007

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica 2006

Pracovní skupina „Orientalia Bohemica“ (moderátor Petr Charvát) Bibliografie s tematikou „Orientalia Bohemica“ za rok 2006

Posted in Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Orientalia Bohemica

  Orientalia Bohemica 2013 (PDF) Orientalia Bohemica 2012 (PDF) Orientalia Bohemica 2011 (PDF) Orientalia Bohemica 2010 (PDF) Orientalia Bohemica 2009 (PDF) Orientalia Bohemica 2008(PDF) Orientalia Bohemica 2007 (PDF) Orientalia Bohemica 2006 (PDF)    

Posted in bibliografie české, moravské a slezské archeologie, bibliografie Orientalia Bohemica | Zanechat komentář

Castellologica Bohemica 12

Posted in Castellologica bohemica - přehled vydaných čísel | Komentáře nejsou povoleny

Maříková Vlčková Petra

AAA

Posted in aktivní zaměstnanci | Komentáře nejsou povoleny

Forum Urbes Medii Aevi IX (FUMA IX)

Datum konání Forum Urbes Medii Aevi IX (FUMA IX) o Předměstí středověkého města v prostoru střední Evropy bylo změněno na 02.-04.06.2010.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

datum konání 21. mezinárodní konference

Datum konání 21. mezinárodní konference o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku bylo změněno na 22.-29.05.2010.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

nepřístupné sbírky v Kvílicích

Laboratoř pro výzkum paleolitu v Kvílicích oznamuje, že do odvolání jsou z důvodů rekonstrukce nepřístupné její sbírky.

Posted in aktuality | Zanechat komentář

Castrum Pragense 1

Posted in Castrum Pragense - přehled vydaných čísel | Zanechat komentář

Kdo byl král? Kdo nebyl král? Vládnoucí a ovládaní ve starověku Blízkého Východu

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Kostelec by mohl vlastnit soubor nálezů z Vízmburku

Kostelec by mohl vlastnit soubor nálezů z Vízmburku Zuzana Kubečková napsáno pro Náchodský deník, 6.11.2007

Posted in archeologie v médiích | Zanechat komentář

Výzkum egyptské Západní pouště

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Březno, germánské sídliště 6. stol. AD (část I). Soudobá sídliště v Čechách (část II)

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Staro a středopaleolitické osídlení oblasti opuštěného staro- a středopleistocénního toku Ohře (SZ Čechy)

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Výšinná sídliště Slánská hora a Vraný – Čertovka ve středních Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Železo v archeologii. Staří evropští kováři

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Germánská sídliště doby stěhování národů v Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Nejstarší osídlení jižních Čech

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Němí svědkové – Zpracování nálezů štípané industrie z lokality Tilbes Hőyűk (provincie Urfa, JV Turecko)

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Hromadné nálezy ze starší doby bronzové v Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol. př. Kr.

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Železo v archeologii: staří evropští kováři

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Geneze a vývoj česko-saské skupiny lužické kultury

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Germánské sídliště 6. století v Březně u Loun (SZ Čechy)

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Bečov IV. – sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Dějiny cisterckého řádu 1142-1420, 3. svazek: Syntéza

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Předneolitické osídlení jižních Čech

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Velké Přítočno – sídliště staropaleolitického člověka ve středních Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Preventivní ochrana archeologických kovových předmětů a nové metodické postupy při konzervaci muzejních sbírek

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Bacín, kultovní místo z doby halštatské v Českém krasu

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Doba popelnicových polí ve středním Povltaví

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Systémy přenosu, zpracování a ochrany velkých objemů dat

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Iron in Archaelogy: The European Bloomery Smelters

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Osídlení Čech v období mladého paleolitu až mezolitu

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách (1142-1420). 1.svazek Fundace 12. století.

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7/8, až polovině 9. století

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Sporný nález římských mincí z obce Doly z lokality Rabouň a jeho význam pro poznání mladší doby římské ve východních Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Inteligentní systém přenosu a zpracování vědeckých dat

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Ekonomické, historické a kulturní aspekty hromadných nálezů ze starší doby bronzové v Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Dějiny cisterciánského řádu v Čechách (1142 – 1420). 2. svazek – Kláštery založené ve 13. a 14. století.

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Model vývoje velmožského dvorce 2.-1.století před Kristem

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Predikce archeologických areálů

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Počátky kultury českého státu. Raně středověké pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Od počátků hradišť k počátkům přemyslovského státu. Archeologie raného středověku v Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Dějiny cisterciánského řádu v Čechách /1142 – 1420/ 1.svazek – Fundace 12.stol.

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Hostim – Magdalénien v Čechách

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Fortifikační soustava z bronzové doby ve Velimi. Chronologie a povaha osídlení

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Staropaleolitické osídlení Čech

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář

Keltská oppida v centru Boiohaema

Posted in přehled témat projektů | Zanechat komentář